http://baohaiphong.com.vn

Phát huy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng phát triển bền vững của Hải Phòng

08:12 12/01/2020
BÀI: HỒNG THANH THỰC HIỆN - ẢNH: DUY ĐỨC

Nghị quyết 33 ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11)  về“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nêu rõ: “Vănhóalà nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Phát triển vănhóavì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thành phố Hải Phòng trong quá trình phát triển. Dành cho phóng viên Báo Hải Phòng cuộc phỏng vấn riêng về vấn đề này, Giáo sư- Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo (Đại học quốc gia Hà Nội), Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: cần tăng cường phát huy giá trị văn hóa, con người, coi đây là nền tảng phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.

 


BÁO ĐIỆN TỬ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 8, phố Đà Nẵng, TP Hải Phòng
Điện thoại: (0225)3852504 - 3852806 - 0886404404 Email:phongdientubhp@gmail.com
Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Ánh
Cơ quan chủ quản: Thành ủy Hải Phòng
Giấy phép hoạt động số 1158/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 26-7-2011
Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website này đều phải ghi rõ nguồn baohaiphong.com.vn.
Các nội dung khai thác, chia sẻ nội dung cần gắn kèm liên kết gốc và phải được sự cho phép khai thác của Báo Hải Phòng bằng văn bản.