Cập nhật lúc17:14, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)
- Ngày 11-11-2002, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị số 10 "Về tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng" và nhiều văn bản thường xuyên chỉ đạo bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác lịch sử Đảng trên địa bàn thành phố.
.
.