Có thêm tiếng nói, góp thêm cách làm phát triển huyện Thủy Nguyên
Cập nhật lúc11:09, Thứ Năm, 19/05/2016 (GMT+7)

 

Ông Phạm Văn Phương, Giám đốc Sở Công Thương, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15, đơn vị bầu cử số 8.
Ông Phạm Văn Phương, Giám đốc Sở Công Thương, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15, đơn vị bầu cử số 8.

- Trọng trách phát triển ngành Công Thương được ông chú trọng như thế nào trong chương trình hành động của mình?

 

- Với tinh thần phấn đấu cao nhất, tôi sẽ chú trọng chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu, đề xuất với thành phố phát triển ngành Công Thương tương xứng với vị thế, tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của thành phố.

 

Cụ thể, sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố, ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Sở thường xuyên theo sát tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, sớm đưa các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp mới vào khai thác, nâng công suất các dự án đã đi vào hoạt động; đề xuất phương án cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, các khu CN, đóng góp tăng trưởng và thu ngân sách.

 

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu với thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ để chuyển dịch nhanh cơ cấu công nghiệp; kiên quyết không chấp thuận các dự án đầu tư công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Ngành Công Thương xúc tiến triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tạo nhiều việc làm mới trên địa bàn nông thôn.

 

Cùng với đó là có nhiều giải pháp phát triển thương mại, thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế hiệu quả, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài; thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn; tập trung cao cho công tác quản lý thị trường, tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả…

 

- Lần thứ 2 ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại huyện Thủy Nguyên, ông sẽ có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển của huyện?

 

- Huyện Thủy Nguyên là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội khá cao, đang tiến nhanh trên con đường trở thành vùng kinh tế động lực của thành phố. Tuy nhiên, trước mắt, huyện còn nhiều khó khăn, thách thức như sức cạnh tranh còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, xử lý triệt để; quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm; việc  giải quyết những khiếu nại, kiến nghị và đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc; chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều… Đây sẽ là những vấn đề mà tôi với cương vị, chức năng, nhiệm vụ được giao cùng với tổ đại biểu HĐND thành phố tại huyện tiếp tục quan tâm, có thêm tiếng nói, góp thêm cách làm phối hợp với huyện để xử lý, giải quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong 5 năm tới.

 

Với cương vị là Giám đốc Sở Công Thương, tôi tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch của ngành Công Thương trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện Thủy Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực của thành phố (quy hoạch công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp - làng nghề, quy hoạch điện lực, quy hoạch thương mại,…); có trách nhiệm trong việc lựa chọn các dự án đầu tư công nghiệp, thương mại vào địa bàn huyện Thủy Nguyên,  bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững; triển khai có hiệu quả các chương trình: khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng – sản xuất sạch hơn,… để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao năng lực, quản trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,… nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các làng nghề truyền thống, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm địa phương. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác phát triển mạng lưới chợ, đầu tư nâng cấp hệ thống điện,… góp phần thực hiện 2 trong số 19 tiêu chí về nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về Công Thương, quản lý thị trường, góp phần quản lý hiệu quả hơn về tài nguyên, khoáng sản, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tốt thị trường đối với các mặt hàng vật tư công nghiệp,… bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

 

-  Trân trọng cảm ơn ông !

 

Thanh Hiệp thực hiện

 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

.