Giao chỉ tiêu cụ thể cho các Đảng bộ về thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo Nghị quyết 28 Ban Thường vụ Thành ủy
Cập nhật lúc09:36, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

(HPĐT)- Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết (NQ) 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Các thành viên BCĐ cùng dự.

 

Đồng chí Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2016, việc thực hiện nghị quyết đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Số tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được thành lập vượt mức kế hoạch đề ra. Số tổ chức Đảng tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu nhưng vẫn tăng 2 tổ chức so với năm 2015 và so với các tỉnh, thành phố bạn, Hải Phòng vẫn là địa phương thành lập được nhiều cơ sở Đảng. Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả cao... Tuy nhiên, kết quả đạt chưa đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết; còn một số Đảng bộ quận, huyện “ trắng” vì không thành lập được tổ chức nào; công tác củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở Đảng, đoàn thể sau thành lập còn ít được quan tâm; còn tình trạng hình thức, chưa đi vào những nội dung thiết thực; công tác kiểm tra giám sát chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của cơ quan thường trực chưa thật sâu sát...

 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy- cơ quan thường trực BCĐ phối hợp Văn phòng Thành ủy sớm báo cáo Thường trực Thành ủy kiện toàn BCĐ, bổ sung thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm thành viên BCĐ và tổ giúp việc. Chỉ tiêu năm 2017 giao các Đảng bộ thật cụ thể, rõ trách nhiệm với tinh thần phấn đấu cao. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện NQ 28; đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức lãnh đạo, bảo đảm phù hợp từng loại hình; đa dạng hóa công tác tuyên truyền; gắn thành lập, phát triển mới với củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức đã thành lập. Đồng chí yêu cầu năm 2017 cần xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra giám sát tại cơ sở của BCĐ thực hiện NQ 28 của Thành ủy đồng thời Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có chương trình kiểm tra giám sát riêng, quyết tâm đạt kết quả cao hơn trong năm 2017.

 

    Năm 2016, toàn thành phố thành lập được 26 tổ chức Đảng, đạt 65% kế hoạch năm; 170 tổ chức Công đoàn, đạt 220% kế hoạch; 33 tổ chức Đoàn, hội thanh niên, vượt 32%. Năm 2017, Thành ủy giao chỉ tiêu cho các đơn vị thành lập 38 tổ chức Đảng; 62 tổ chức Công đoàn; 20 tổ chức Đoàn, Hội thanh niên...

.