Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố
Cập nhật lúc21:48, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Chiều 5-1, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. 
 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tặng Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hồng Bàng.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tặng Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hồng Bàng.
 
Năm 2016, Thành ủy và các cấp ủy Đảng kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, chú trọng công tác giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra tập trung cao vào việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2016 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số dự án quan trọng của thành phố. Nét nổi bật là ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và từng địa phương. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ Thành ủy giao như: kiểm tra, giám sát chương trình nông thôn mới, giám sát công tác thu chi, quản lý tài chính ngân sách; kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; giám sát một số dự án trọng điểm chiến lược của thành phố; kiểm tra giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu... Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 1681 tổ chức Đảng và 6.268 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước...Việc xử lý kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật Đảng đối với 5 tổ chức Đảng và 165 đảng viên...
 
 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành kiểm tra.
 
Năm 2017, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú ý việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, nhất là với những vấn đề, lĩnh vực nổi cộm gây bức xúc tại địa phương, đơn vị...
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Các kết luận kiểm tra, giám sát có căn cứ vững chắc, đúng đối tượng, có sức thuyết phục cao. Đồng thời, đề xuất những giải pháp sát thực, hiệu quả cao để tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhận thức đúng và khắc phục, sửa chữa; chủ động xây dựng kế hoạch giám sát người đứng đầu, đưa vào tiêu chí thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm...
.