Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố
Khẩn trương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12)
Cập nhật lúc17:22, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Ngày 5-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12). Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Hơn 600 đại biểu tham dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của nghị quyết như: mục tiêu, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp; những nét mới trong 4 nhóm giải pháp; giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 02 Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 của thành phố. Đại diện lãnh đạo Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết 05-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 4 (khóa 12) về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết 06-NQ/TƯ về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; giới thiệu những nội dung cơ bản  Kết luận số 09 của Trung ương về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Tô, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối giới thiệu những nội dung cơ bản chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12). Việc thực hiện nghị quyết phải đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối phân công nhiệm vụ cụthể các cơ quan, đơn vị thực hiện 6 việc làm ngay và thường xuyên, 4 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. 

 

Theo kế hoạch, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành việc quán triệt nghị quyết trong tháng 1. Các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp đứng lớp và xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa các nghị quyết, tổ chức thảo luận tại các hội nghị tập huấn. Các cấp ủy Đảng cần khẩn trương triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016...

.