Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chủ động từ cơ sở
Cập nhật lúc16:11, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề được các cấp ủy Đảng quan tâm. Với cách làm sáng tạo, nhiều chi bộ giúp công tác chỉ đạo của cấp ủy cơ sở sát thực tiễn.

 

Chủ động đổi mới từ mỗi cấp ủy cơ sở

 

Chi bộ 8 Tú Đôi, Đảng bộ xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy) thường xuyên có những buổi sinh hoạt hấp dẫn đảng viên. Bí thư chi bộ Hoàng Văn Tân chia sẻ: "Mỗi buổi sinh hoạt, chúng tôi thường mở đầu với những câu chuyện thời sự mới, "nóng". Tiếp đó, bàn thảo các vấn đề liên quan trực tiếp đến thôn, xóm và kết thúc là ít phút phổ biến các bài thuốc Nam hoặc đọc thơ, đọc câu chuyện về Bác Hồ do chi ủy sưu tầm". Từ việc đổi mới sinh hoạt, Chi bộ 8 đưa ra nhiều giải pháp vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Thành tích gần đây của chi bộ là vận động mỗi hộ dân góp 23m2 đất ruộng để đổi lấy quỹ đất quy hoạch nhà văn hóa; mỗi đảng viên vận động người dân trong khu vực mình phụ trách cùng tham gia hiến đất.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng kiểm tra Đảng bộ Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết 08 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng kiểm tra Đảng bộ Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết 08 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với tinh thần đổi mới, Đảng bộ phường Hải Thành (quận Dương Kinh) phát sổ sinh hoạt chi bộ cho đảng viên. Cuốn sổ hữu ích trong mỗi kỳ sinh hoạt, nhất là khi đánh giá phần việc phân công đảng viên. Theo đồng chí Phạm Văn Sáng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2A, phường Hải Thành, nhờ thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ dân, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến. Do nắm rõ thực tế, các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có trách nhiệm, các ý kiến phát biểu sôi nổi, có tính chiến đấu cao. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của đồng chí bí thư chi bộ và ban chi ủy được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt thiết thực, tập trung; hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú hơn.

 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, sau 2 năm thực hiện đề án “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng”, nhiều cấp ủy đảng chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động, phân công phụ trách đơn vị, trực tiếp dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở và dự sinh hoạt với chi bộ. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt của chi ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp, thảo luận sâu sắc hơn vào vấn đề trọng tâm, cụ thể liên quan đến vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Chẳng hạn, nội dung sinh hoạt của các chi bộ địa bàn dân cư hướng đến các vấn đề thực tiễn đang diễn ra như: vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đối với loại hình chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bàn và giải quyết các vấn đề thực tiễn, nổi cộm nảy sinh ở mỗi cơ quan, đơn vị như: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục bệnh hành chính, quan liêu, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

 

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy

 

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Việt Tiến cho biết, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn một số hạn chế. Trong số hơn 6000 tổ chức cơ sở đảng còn nhiều chi bộ chưa làm tốt; một số chi bộ trong doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp chưa quan tâm, chưa tìm ra phương pháp đổi mới sinh hoạt chi bộ. Còn những chi bộ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò đảng viên không rõ, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, nặng về phản ánh tình hình. Có những chi bộ chú ý nêu những vấn đề của thành phố, của Trung ương, mà chưa đi sâu, bàn những vấn đề thiết thực của chi bộ, trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

 

Để đổi mới sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Việt Tiến cho rằng, trước hết, các tổ chức đảng cơ sở phải làm tốt các giải pháp đột phá trong đề án “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong đó, nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ; nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.  Đối với các chi bộ doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp FDI, HTX và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cần vận dụng hình thức sinh hoạt có tính đặc thù mà Thành ủy nêu rõ trong đề án như: vận dụng thời gian sinh hoạt chi bộ linh hoạt; dưới 50% số cuộc sinh hoạt định kỳ hằng tháng có thể áp dụng hình thức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt qua mạng nội bộ, gửi nội dung sinh hoạt bằng văn bản đến từng đảng viên trong chi bộ để đảng viên được biết và thực hiện nhiệm vụ.

 

Theo đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kiến Thụy, đổi mới sinh hoạt đảng là trách nhiệm của chi bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy và các đảng viên, tiếp đó là trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Nếu chi bộ, cấp ủy cấp trên thiếu quan tâm và chưa quyết tâm, sinh hoạt chi bộ không mang lại hiệu quả thực tiễn. Một giải pháp gián tiếp nhưng vô cùng cần thiết là cấp ủy tăng cường đối thoại với dân, thực hiện tốt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa 11), tạo cơ chế để nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ. Trên cơ sở trao đổi, chi bộ chắt lọc việc của dân để bàn và tìm cách giải quyết; giúp cho sinh hoạt chi bộ thiết thực, hiệu quả.

 

Hoàng Yên

.