Khai mạc Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Cập nhật lúc10:02, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Sáng 9-1, tại Nhà Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 6 là phiên họp đầu năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được tiến hành trong ba ngày (từ 9 đến 11-1), gồm các nội dung: Thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết là Nghị quyết ban hành quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.

Thứ hai, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 8 dự án luật, gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quy hoạch; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ; Luật Cảnh vệ. Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí cụ thể vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức nghỉ hưu.

 

Về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Khó khăn lớn nhất là căn cứ tính thiệt hại

 

Tiếp theo, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận về dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau: Về phạm vi điều chỉnh và phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; về mô hình cơ quan giải quyết bồi thường và xác định cơ quan giải quyết bồi thường; Về nguyên tắc bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước; các chi phí khác được bồi thường; kinh phí bồi thường và lập dự toán kinh phí bồi thường.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là nội dung vô cùng quan trọng, liên quan đến nhân dân, liên quan đến các cơ quan thi hành công vụ nên càng thảo luận kỹ và thận trọng càng tốt.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp này, các cơ quan hữu quan tiếp tục cùng xử lý những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Sau đó sớm tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và mời các cơ quan hữu quan, các chuyên gia tham gia thảo luận. Sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình ra Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, phần đông ý kiến tán thành, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong ba lĩnh vực, gồm: quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

Thứ hai, về mô hình cơ quan giải quyết bồi thường và xác định cơ quan giải quyết bồi thường, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, phần đông ý kiến thống nhất cơ quan nào gây ra oan sai thì cơ quan đó chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi. Các cơ quan tiến hành tố tụng và có sự liên đới thì phải xác định từng khâu một nhưng trên nguyên tắc cơ quan nào ra quyết định oan sai sau cùng thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm xin lỗi và bồi thường cho dân. Còn vấn đề liên đới giữa các cơ quan với nhau thì phải làm trong và sau để xác định rõ trách nhiệm. Riêng đối với Tòa án, trên tinh thần tòa án nào sau cùng mà gây ra oan, sai, sau khi cơ quan cấp trên hủy quyết định đó thì tòa án đó phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.

Về trình tự giải quyết bồi hoàn, phần đông ý kiến tán thành tôn trọng sự lựa chọn của người bị thiệt hại.

 

Một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

 

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự án luật này sửa đổi yêu cầu phải bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên trên thực tế nguồn lực để bảo đảm thực hiện luật này còn khó khăn (nguồn lực con người, tài chính…). Đa số ý kiến tán thành việc quy định người được trợ giúp pháp lý trong dự thảo luật phải dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo đó, các nguyên tắc, tiêu chí để xác định người được trợ giúp pháp lý bao gồm: Một là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, chính sách dân tộc và chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi bị buộc tội, phù hợp Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Hai là trợ giúp đối với một số đối tượng yếu thế trong xã hội có khó khăn về tài chính.

Trên cơ sở hai nhóm nguyên tắc này, dự thảo luật kế thừa đầy đủ các đối tượng đang được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý hiện hành và các luật, bộ luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đánh giá dự thảo được các đại biểu dự Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, đạt được sự thống nhất cao, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan hữu quan rà soát, hoàn chỉnh lại để chuẩn bị trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 9-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thống nhất nhiều nội dung của dự án Luật Quản lý ngoại thương

 

Phần đông ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nhiều nội dung trong Báo cáo về một số vấn đề lớn về dự án Luật Quản lý ngoại thương của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần rà soát để bảo đảm sự phù hợp, tương thích của các quy định trong dự thảo luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, cho ý kiến tại phiên họp buổi chiều là về phát triển ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại (Điều 108) và thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài (Điều 109). Theo đó, đối với vấn đề này các đại biểu Quốc hội có 2 loại ý kiến; thứ nhất cho rằng không quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo luật; thứ hai thấy rằng cần thiết quy định về tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài như trong dự thảo luật. Quan điểm của cơ quan thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế ủng hộ việc quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo luật, bởi hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức này; đồng thời đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cũng cho thấy tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài bước đầu đóng góp cho sự phát triển hoạt động ngoại thương.

 

Bảo đảm tính khả thi của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Thời gian còn lại của phiên làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng kết nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần tiếp tục rà soát lại nhằm bảo đảm tính khả thi, tính cụ thể của dự án luật. Luật Hỗ trợ phải quy định có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào doanh nghiệp có xu hướng phát triển mạnh, phù hợp xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về ngân sách, thuế và đất đai.

 

TTXVN

.