Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14:
Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, lãng phí trong công tác quy hoạch
Cập nhật lúc17:41, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

 

Quốc hội phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia

 

Dự án Luật Quy hoạch đã được cho ý kiến ở tổ và hội trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật được tiếp thu và xây dựng gồm 6 chương với 69 điều.

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch phải có tính nhân dân, tính khả thi, đồng bộ và bảo vệ môi trường, … (Nguồn VOV)

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch phải có tính nhân dân, tính khả thi, đồng bộ và bảo vệ môi trường, …

Ảnh minh họa

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tính cần thiết có Luật Quy hoạch, tiếp tục hoàn thiện để sớm trình ra Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu yêu cầu, dự án Luật Quy hoạch được xây dựng phải bảo đảm được tính chất như một luật khung và phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán, lãng phí trong công tác quy hoạch; không phá vỡ hệ thống quy hoạch đã có và phải thực sự mang tính kế thừa, tạo được sự liên kết, thống nhất giữa các loại quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đánh giá dự thảo quy định 7 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch, nhưng thiếu một nội dung quan trọng đó là tính nhân dân; không quy định nhân dân tham gia ý kiến quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nguyên tắc như phải bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; khoa học; khách quan; bảo đảm tính dự báo; tính ổn định lâu dài, phù hợp với quy luật vận động của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế; gắn kết, thống nhất, không chồng chéo; bảo đảm tính liên kết… Đồng thời, trong quá trình quy hoạch phải bảo đảm những gì tốt nhất cho người dân; khai thác được lợi thế tại chỗ, từng vùng, từng địa phương nhưng không làm gia tăng sự chênh lệch về phát triển giữa các vùng và các địa phương; bảo đảm đúng yêu cầu về nguyên tắc quy hoạch, trình tự, thủ tục cho hoạt động quy hoạch...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia vì đây là những quy hoạch đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến kinh phí thực hiện quy hoạch; quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch đô thị, nông thôn; hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; các quy định chuyển tiếp quy hoạch và xử lý các quy định hiện hành về quy hoạch...

 

Cho ý kiến dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

 

Thảo luận về tên gọi của dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị đổi thành Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi). Việc đổi tên Luật là phù hợp bởi khái niệm tài sản công đã được quy định trong Hiến pháp. Hơn nữa, dự thảo Luật điều chỉnh cả những tài sản do các cơ quan Đảng quản lý, việc sử dụng tên Luật là quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là quá hẹp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận hai nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đó là: xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai và thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng.

Về xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai, hiện có hai quan điểm. Đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị quy định theo hướng: toàn bộ số tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước, nguồn chi phí trang trải cho việc xử lý tài sản do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan theo quy định của pháp luật về ngân sách. Việc quy định như trên sẽ bảo đảm các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Ý kiến của cơ quan soạn thảo đề nghị quy định theo hướng: số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản, được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc sử dụng các nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai nộp kho bạc nhà nước, đồng thời lập dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó trừ đi phần chi, còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với quan điểm của Ban soạn thảo đối với thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản … Do đặc thù các loại tài sản công rất phong phú, đa dạng, ở nhiều hình thái khác nhau, được giao cho rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng nhiệm vụ khác nhau và có quy mô khác nhau ở từng địa phương, nên cần thiết để Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung trên nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ.

Chiều 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và Luật Cảnh vệ.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với quy định trong dự thảo về phạm vi điều chỉnh của dự Luật bao gồm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo bỏ quy định về vũ khí hạng nặng.

Kết luận nội dung này, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh dự thảo Luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Thời gian còn lại của buổi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Luật Cảnh vệ.

 

TTXVN

.