Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Biểu dương, khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 2016
Cập nhật lúc09:30, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Chiều 16-2, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2016, biểu dương tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

 

Năm 2016, toàn đảng bộ có 45 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 72,6%; 16 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 80,6%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17,1%. Tại hội nghị, Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016, trong đó có Đảng bộ Báo Hải Phòng.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.                               Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Ảnh: Duy Thính

 

Trong năm 2016, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM) được Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiện toàn, sắp xếp, thành lập mới các TCCSĐ được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Đảng bộ Khối thành lập mới 3 đơn vị, đổi tên 2 đơn vị và nâng cấp 1 đơn vị. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả rõ nét tạo sự chuyển biến nhất định trong các cơ sở Đảng và trong từng đảng viên. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, có sự chuyển biến về chất lượng với những cách làm sáng tạo. Việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên ngày càng đi vào tiêu chuẩn hóa bằng các tiêu chí cụ thể, thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng TCCSĐ TSVM được tăng cường. Chất lượng TCCSĐ được nâng lên.

 

Năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện hiệu quả cao chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc; 100% các tổ chức cơ sở Đảng phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh...

 

Các đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo viên Thành ủy thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trọng tâm là báo cáo kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự báo quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới.

.