Đẩy nhanh việc khảo sát, đánh giá về giai cấp công nhân Hải Phòng hiện nay
Cập nhật lúc10:32, Thứ Bảy, 11/02/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 10-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng chủ trì họp Ban chỉ đạo kiểm điểm công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố. 

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, Nghị quyết số 26-NQ/TU và Thông báo kết luận 149-TB/TU ngày 1-2-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân tiếp tục thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp. Công tác đào tạo được chú trọng. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động thực hiện nghiêm túc, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động cơ bản bảo đảm. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, bảo vệ pháp luật, bảo vệ người lao động, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật được tăng cường. Công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được các cấp, các ngành và chính các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động được coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong xây dựng giai cấp công nhân nâng lên. Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng từng bước đi vào nền nếp. 
 
Tuy nhiên, công tác tham mưu của một số cấp, ngành trong thực hiện Nghị quyết 20, 26 và Kết luận 149 của Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân còn hạn chế, nhất là về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động. Trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp của công nhân một số ngành nghề, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, người lao động còn khó khăn, thiếu nhà trẻ, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Số doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH lớn, tai nạn lao động nghiêm trọng tăng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp công nhân, lao động.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước ở các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đồng thời khảo sát, đánh giá về giai cấp công nhân Hải Phòng hiện nay; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, các chủ trương mới của Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân; tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đảng, đoàn, hội, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước...
 
.