Triển khai cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"
Cập nhật lúc16:08, Thứ Bảy, 11/02/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Chiều 10-2, Công an thành phố phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tới dự.
 
Kế hoạch triển khai cuộc vận động bao gồm các nội dung: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Thành ủy; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hóa, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Công an thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện cuộc vận động gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, mục tiêu, vai trò và cách thức tổ chức cuộc vận động; chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, từ đó tạo sức lan tỏa đến mỗi cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong đơn vị. 
.