Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ của Quận ủy Ngô Quyền
Chuyển biến tích cực
Cập nhật lúc11:01, Thứ Ba, 07/03/2017 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về công tác cán bộ, 5 năm qua (2011-2016), Quận ủy Ngô Quyền triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa vào tình hình thực tế tại địa phương, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến quận. Qua đó, khắc phục những hạn chế về trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức và quy trình thực hiện công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

 

Thực hiện chặt chẽ luân chuyển cán bộ

 

Đảng bộ phường Đằng Giang hiện có 960 đảng viên với 48 chi bộ trực thuộc, trong đó 43 chi bộ tổ dân phố và 5 chi bộ đương chức. Từ năm 2011 đến nay, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Quận ủy, phường tiếp nhận và luân chuyển 8 lượt cán bộ chủ chốt. Riêng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được Ban Thường vụ Quận ủy điều động luân chuyển 3 vị trí công tác để được tiếp cận và rèn luyện gồm vị trí cán bộ Ban Tổ chức Quận ủy; Phó chánh Văn phòng Quận ủy và vị trí hiện nay. Đối với cán bộ, công chức của phường thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian luân chuyển, đến nay, tổng số 10 lượt cán bộ được điều động đi và về. Việc luân chuyển cán bộ, công chức nói chung góp phần quan trọng ổn định tình hình địa phương, xóa bỏ định kiến cán bộ làng xã ăn sâu trong nhân dân Đằng Giang, tạo động lực mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Hiện nay Cán bộ chủ chốt phường gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Trưởng Công an phường đều không phải người địa phương.

 

Nhiều cán bộ của quận Ngô Quyền được cử đi học các lớp cao cấp chính trị do Thành ủy tổ chức. 
 
Ảnh: Trung Kiên

 

Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện khá chặt chẽ trên địa bàn quận, không chỉ từ quận xuống phường, mà còn giữa các ngành, giữa cán bộ làm công tác đảng, mặt trận, đoàn thể với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong quận; cơ bản khắc phục được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng với ổn định tình hình, phát triển đội ngũ cán bộ tại chỗ và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Phần lớn những cán bộ được luân chuyển, điều động đều tin tưởng, phấn khởi, không ngại khó khăn gian khổ, tự nguyện nhận nhiệm vụ mới và phát huy được năng lực, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Hầu hết số cán bộ luân chuyển qua đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, nhiều đồng chí có đóng góp tích cực và phát triển KTXH ở địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tín nhiệm. Việc luân chuyển cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác từ 3-5 năm. Đáng chú ý, việc bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý không phải người địa phương được quan tâm, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp quận, phường đều là người địa phương.

 

Quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa

 

Quy hoạch cán bộ là nền tảng, cơ sở, căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức và đổi mới cán bộ một cách thường xuyên, bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong đội ngũ cán bộ. Điều này được Quận ủy Ngô Quyền thực hiện nghiêm túc trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bảo đảm phương châm “động” trong quy hoạch cán bộ, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, có triển vọng bổ sung quy hoạch. Trong công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 từ cơ sở đến quận bảo đảm tiến độ, chất lượng và cơ cấu. Kết quả giới thiệu cán bộ quy hoạch đáp ứng và vượt các tiêu chí cơ bản theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm yêu cầu; chất lượng cán bộ được giới thiệu cao, tỷ lệ cán bộ trình độ đại học đạt 100%, trình độ trên đại học đạt hơn 60%, 90% trở lên cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ nữ giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành và Ban thường vụ cao, chú trọng 3 độ tuổi và cơ cấu cán bộ trẻ. Tại Đảng bộ phường Đồng Quốc Bình, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phường giai đoạn 2020 – 2025, độ tuổi bình quân Ban Chấp hành giai đoạn 2020 -2025 là 40,5 trẻ hơn 7 tuổi so với cấp ủy hiện tại là 47,1; Ban Thường vụ trẻ hơn 5 tuổi. Độ tuổi trẻ dưới 35 của Ban chấp hành chiếm 42%, so với cấp ủy hiện tại là 13%; cán bộ nữ chiếm 58% so với cấp ủy hiện tại là 39%; trình độ đại học đạt 86% so với cấp ủy hiện tại là 73%, Thạc sỹ đạt 20% so với cấp ủy hiện tại là 13%... công tác xây dựng quy hoạch cán bộ của phường thực hiện bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, đối tượng và quy trình tiến hành quy hoạch.

 

Từ thực tế của địa phương, theo bà Trần Thị Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Quốc Bình, với tỷ lệ quy hoạch 1,5 đến 2 lần như hiện nay ở phường số lượng cán bộ, công chức người lao động không nhiều, Đây là phường loại 1 biên chế 25 người, nên việc tìm nguồn giới thiệu đưa vào quy hoạch khó khăn. Đề nghị cần quy định rõ chức năng, quyền hạn của Đảng ủy các phường về công tác cán bộ, việc lấy ý kiến trước khi bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị phối quản Công an, Đội thuế, Trường học, Y tế cho phù hợp. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đằng Giang Đinh Quang Tấn cho biết, công tác luân chuyển cán bộ đang gặp bất cập như: công tác luân chuyển chưa xét đến tính phù hợp và thực tế trong công việc. Ví dụ trường hợp luân chuyển cán bộ địa chính - xây dựng của phường, trong lúc việc triển khai dự án ở phường đang vào giai đoạn gấp rút nên cho luân chuyển trong nội bộ tạo điều kiện để cán bộ tiếp cận công việc thuận lợi như vị trí công chức kế toán – tài chính; cán bộ Tổ quản lý đô thị. Một số vị trí công việc đòi hỏi cán bộ phải có thời gian trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và năng lực nhất định thì nên xem xét về thời gian luân chuyển cho phù hợp.

 

Quốc Khánh

.