Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12
Bầu 161 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc09:58, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 tiếp tục nghe đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương trình bày tham luận; thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự; đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12.

Tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu khẳng định thêm kết quả đạt được trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017; giới thiệu nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại các địa phương. Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Hội và phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; nhấn mạnh vai trò quan trọng của từng thành phần phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội làm cơ sở để đề ra những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ tới. Trong hai ngày 7 và 8-3, có 37 ý kiến tham luận gửi đến Đại hội, trong đó 12 phát biểu tại hội trường, 147 lượt ý kiến phát biểu tại 24 tổ thảo luận.

 

Các đại biểu Đoàn Hải Phòng biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022.                                 Ảnh: TTXVN

Các đại biểu Đoàn Hải Phòng biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ảnh: TTXVN

 

Về việc góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hầu hết đại biểu đồng tình và cho rằng, các văn kiện trình Đại hội có nội dung được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng và khoa học, có sự đổi mới, đánh giá đúng thực tế phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ; tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện.

Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 171 đại biểu. Chiều 8-3, đại hội thông qua Biên bản bầu cử và bầu ra 161 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12; 10 ủy viên còn lại sẽ được bầu bổ sung. Đại biểu được bầu chọn là những người có đủ năng lực, phẩm chất, nhiệt tình, tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, đoàn kết, tập hợp cán bộ trong địa bàn mình được phân công, có khả năng vận động quần chúng và được hội viên tín nhiệm…

Ngay sau khi thông qua Biên bản bầu cử, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức chiều 8-3.

Theo chương trình, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 diễn ra vào sáng 9-3.

 

TTXVN

.