Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 thành công tốt đẹp
Cập nhật lúc22:17, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 9-3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự phiên bế mạc Đại hội.

 

 

Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tăng thêm 1 triệu hội viên

 

Đại hội thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), với nhiều điểm mới, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn tới. Trong đó, nổi bật là việc cụ thể hoá chức năng vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; quy định về công tác “giám sát” cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn hiện nay của Hội. Bên cạnh đó, Điều lệ cũng bổ sung những quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu thành phố Hải Phòng tại Đại hội. 				Ảnh: TTXVN
        Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu thành phố Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

 

Với sự tán thành cao, Đại hội biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2022. Theo đó đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 5 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 2 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan; mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; bảo đảm không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tham gia hoạt động Hội; 100% số cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên số Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% số cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 3 lần/nhiệm kỳ; 100% số chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ.

 

 

Bầu các chức danh lãnh đạo Hội

 

Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 171 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ủy viên.

 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12 thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại hội nghị.

 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt.                               Ảnh: TTXVN
                        Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt. Ảnh: TTXVN

 

Ban Chấp hành tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12.

 

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gồm các đồng chí: Bùi Thị Hòa; Trần Thị Hương; Hoàng Thị Ái Nhiên; Nguyễn Thị Tuyết.

 

Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 12 thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách Đại hội tin tưởng giao phó.

 

100% số đại biểu tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp

 

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, cần cù, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước; xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Đại hội đã biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12.

 

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập, Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam bằng những hành động thiết thực hãy phát huy cao nhất truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong giai đoạn cách mạng mới, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

(Theo TTXVN)

 

.