Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng
Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự án luật Quy hoạch
Cập nhật lúc10:00, Thứ Tư, 08/03/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, chiều 7-3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự án luật Quy hoạch. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

 

Các đại biểu nhất trí dự án luật với 6 chương, 69 điều. Đồng thời, góp ý về giải thích từ ngữ ở một số điều 2, điều 3 trong dự án luật; đề nghị có sự tương thích, đồng bộ các mục, điều, khoản với nhau. Một số ý kiến cho rằng, hiện nay quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn hay quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh được quy định cụ thể, rõ ràng; tuy nhiên cần duy trì quy hoạch đến cấp huyện để làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đối với từng loại quy hoạch, cần có thời hiệu cụ thể và khi quy hoạch cấp tỉnh cần phù hợp với quy hoạch cấp vùng và quy hoạch quốc gia, tránh xung đột giữa các quy hoạch… Các ý kiến cũng đề nghị gộp khoản 5 và khoản 8 của Điều 11 về các hành vi bị cấm trong hoạt động quy hoạch. Điều 26 và Điều 27 cần có sự tương thích về phương án phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực phát triển trên lãnh thổ vùng; xác định các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu bảo tồn…Điều 68 về điều khoản chuyển tiếp cần đề cập đến quy hoạch chi tiết và kinh phí xây dựng; phương án xử lý quy hoạch đã được thẩm định, phê duyệt hoặc chưa được phê duyệt…

 

Ý kiến góp ý của các đại biểu được Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu để tổng hợp, báo cáo kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

.