Đổi mới hoạt động học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng
Gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị
Cập nhật lúc10:45, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Ý thức sâu sắc về yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng Đề án “Đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020”. Trong thực tế, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã có những đổi mới tích cực học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

 

Xây dựng giải pháp cụ thể, có đột phá

 

Theo đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy), Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành xây dựng đề án “Đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020” trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đề án được các cấp ủy Đảng, sở, ngành, đơn vị đánh giá cao về tính thực tiễn. Trong đó, chỉ ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố.

 

Đồng chí Ngô Quang Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Thụy cho rằng, đề án là định hướng để địa phương đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết, bởi hệ thống giải pháp cụ thể, thiết thực, tính khả thi cao. Trong đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá góp phần nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng. Bên cạnh những vấn đề về quan điểm định hướng chung, cần tập trung lựa chọn, bàn và thảo luận sâu những vấn đề sát thực với địa phương, đơn vị. Cần chú ý tính đối tượng trong lựa chọn nội dung, phương pháp  truyền đạt. Đề án đề cao vai trò trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc nghiên cứu và trực tiếp quán triệt nghị quyết. Giải pháp có tính đột phá trong đổi mới phương pháp truyền đạt nghị quyết là coi trọng tổ chức đối thoại, tạo sự tương tác giữa chủ thể và đối tượng trong việc truyền đạt, tiếp nhận các nội dung nghị quyết; khắc phục triệt để tình trạng truyền đạt một chiều như hiện nay.

 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, điều các địa phương phấn khởi nhất là đề án xây dựng rõ cơ chế, chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng, thu hút chuyên gia về công tác tại ngành Tuyên giáo,Ban Tuyên giáo Thành ủy; ưu tiên bố trí kinh phí, tăng chỉ tiêu đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, tăng thù lao đối với đội ngũ báo cáo viên…Đây là chìa khóa giải quyết khó khăn về công tác tuyên giáo ở nhiều địa phương.

 

Tạo chuyển biến rõ nét

 

Hiện thực hóa đề án này, việc đổi mới học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng thêm rõ nét từ thành phố đến các cấp ủy cơ sở. Kết quả này ghi dấu ấn trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về chỉnh đốn Đảng.

 

Việc tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) thực sự nghiêm túc, với nhiều điểm mới như: tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng; quy mô, thành phần học tập nghị quyết mở rộng với 850 đại biểu. Lần đầu Thành ủy triệu tập bí thư Đảng ủy của 223 xã, phường, thị trấn tham dự; quy định cụ thể về viết thu hoạch và đánh giá thu hoạch cá nhân sau khi học tập nghị quyết; đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết; đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt chương trình hành động. Thành ủy ban hành chương trình hành động số 18 và Kế hoạch số 40- KH/TU chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 theo Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương.     

 

Từ cách làm của Thành ủy, các Đảng bộ quận, huyện tích cực đổi mới học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết. Điển hình như Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng và Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy phân công các đồng chí ủy viên phụ trách đảng bộ các xã, phường, thị trấn theo dõi, đôn đốc việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết. Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt nghị quyết đều viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những vấn đề cơ bản, mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), liên hệ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới. Các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết cũng như thành lập và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của cấp ủy. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết. Nhiều Đảng bộ trực thuộc Thành ủy như Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng Vicem- Hải Phòng, Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm hàng hải, Cảng Hải Phòng, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên…quan tâm lựa chọn nội dung học tập phù hợp đối tượng học, đổi mới phương pháp truyền đạt như học trực tuyến, làm các sổ tay hỏi- đáp nghị quyết…

 

Bài và ảnh: Hoàng Yên

.