Duy trì nguyên tắc kiểm tra và kỷ luật Đảng
Cập nhật lúc16:40, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi đảng, thời gian qua, tôi cũng như nhiều đảng viên cao tuổi khác luôn canh cánh nỗi lo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhưng gần đây, tôi thực sự thấy phấn khởi vì từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) từ năm 2012 đến năm 2016, công tác kiểm tra được tăng cường, toàn Đảng xử lý kỷ luật hàng nghìn tổ chức Đảng, hàng chục nghìn đảng viên ở các cấp. Trong đó, nhiều đảng viên bị kỷ luật giữ vị trí đứng đầu cấp bộ, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố-điều mà trước đây ít khi xảy ra …

 

87 năm qua, Đảng ta luôn kiên định thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Và Nghị quyết Trung ương 4  (khóa 11) thể hiện quyết tâm của Đảng đối với việc xử lý nghiêm những sai phạm của đảng viên, tổ chức Đảng, đồng thời cụ thể hóa lời dạy của Bác đối với công tác xây dựng Đảng. Vẫn biết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vô cùng khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 

Trước đây, tôi từng có 10 năm làm công tác Đảng ở một sở, tôi nhận thấy, trong tình hình mới, khi các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lợi ích nhóm ngày càng tinh vi, phức tạp, thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng càng phải quyết liệt, kịp thời, nghiêm minh. Loại bỏ khỏi đội ngũ của mình những cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thẳng tay cắt bỏ "u nhọt" và trừng phạt nghiêm khắc những phần tử cơ hội, biến chất, tham nhũng... không làm cho Đảng ta yếu đi, mà chắc chắn sẽ làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.Nói cách khác, duy trì nguyên tắc kiểm tra và kỷ luật Đảng là sự tự bảo vệ của Đảng trước những thử thách ngặt nghèo trong mọi thời kỳ cách mạng. Nếu lơ là, coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, sẽ làm đảng viên sống và làm việc tùy tiện, quan liêu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, làm mất lòng tin của người dân với Đảng. Vì vậy, giữ vững kỷ luật, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật chính là giữ cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Nguyễn Xuân Thấm

(Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) 

.