Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chú trọng nêu gương, đột phá làm theo
Cập nhật lúc16:43, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

Từ giữa năm 2016 đến nay, Thành ủy chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: chú trọng nêu gương, đột phá thực hành “làm theo”. Từ định hướng này, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân có cách làm sáng tạo, thiết thực. 

 

 

Chú trọng làm theo, chú trọng đột phá

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả cao, Thành ủy yêu cầu mỗi cấp ủy Đảng cần chú trọng nêu gương, đột phá thực hành “làm theo”. Trên cơ sở chủ trương này, Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị các năm 2016, 2017, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị xây dựng cho địa phương, đơn vị mình một nội dung “làm theo” mang tính chất đột phá. Các nội dung đó bám sát chương trình đột phá của thành phố; là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về chỉnh đốn Đảng; những vấn đề bức xúc trong ngành, cơ quan, đơn vị. Đối với cá nhân, là những nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc, sinh hoạt…

 

Qua gần 1 năm thực hiện chủ trương này, nhiều cấp ủy Đảng, địa phương có cách làm sáng tạo, rõ nét trong thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chọn nội dung, phần việc đột phá làm theo Bác là mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tinh thần vì dân, vì nước khi thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thực hiện việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc chú trọng hành động - chú trọng làm theo - chú trọng đột phá. Với phương châm tạo chuyển biến từ những việc làm thiết thực, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố xác định trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong giai đoạn hiện nay là tập trung nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Huyện ủy Kiến Thụy chọn nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở thời điểm hiện tại là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ sát quần chúng; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả cao; cấp trên làm trước để nêu gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét ở từng cơ quan, đơn vị.

 

Nêu cao vai trò người đứng đầu

 

Theo đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới so với các chỉ thị 03 và 06 trước đây, không ít địa phương lúng túng trong triển khai, thực hiện, như: Việc liên hệ, vận dụng nội dung “làm theo” trong xây dựng chương trình, kế hoạch còn máy móc, chưa sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và chức trách từng cá nhân. Nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền chậm đổi mới, khô cứng, thiếu thuyết phục... Một số cấp ủy chưa quan tâm thực hiện với hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp nên việc triển khai chưa đến cơ sở, đến cán bộ, đảng viên.

 

Từ thực tế này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy địa phương định hướng các cấp ủy Đảng cơ sở chú trọng nêu gương, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện việc học tập, làm theo Bác; ưu tiên trọng tâm là thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, có kế hoạch đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân và được nhân dân tin yêu. Nhờ vậy, các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc “làm theo” của cấp dưới và tổ chức, đơn vị trực thuộc. Một số cấp ủy Đảng chú trọng tham khảo, học hỏi, tiếp thu những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị bạn; phát hiện điển hình tại địa phương, đơn vị để nhân rộng và động viên, khen thưởng kịp thời để nhân lên các điển hình tiên tiến.

 Hoàng Yên  

.