Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017
Cập nhật lúc22:22, Thứ Bảy, 04/03/2017 (GMT+7)

Ngày 4-3, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 được tổ chức trực tuyến tới 73 điểm cầu trên cả nước.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh...

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Đây là lần đầu hội nghị tổng kết ngành Tổ chức Xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 73 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của thường trực cấp ủy các cấp và đông đảo cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn ngành. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trao đổi các nội dung về tổng kết đánh giá sâu hơn những kết quả toàn ngành đạt được trong những năm qua; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cần điều chỉnh để khắc phục những tiêu cực, hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Các đại biểu chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hay và những bài học kinh nghiệm; công tác phối hợp giữa ngành Tổ chức xây dựng Đảng với các ngành, cơ quan, đơn vị.

 

 

Từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ

 

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017. Theo đó, ngành tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 về xây dựng Đảng về đạo đức; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đề án, chương trình, kế hoạch được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao. Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện 11 đề án, nội dung trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; rà soát, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn theo hướng “một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm”. Ngành tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ, trọng tâm là đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo hướng thực chất, trọng dụng nhân tài...

 

Năm 2017 tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng: Hạt nhân hóa cán bộ lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện. Toàn ngành tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường hợp tác quốc tế góp phần phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những hạn chế, yếu kém và thực hiện tốt những nhiệm vụ đột xuất.

 

 

Chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, năm 2017, toàn ngành cần tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn để sớm đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương. Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện; tập trung xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực và phẩm chất, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu các cấp ủy tập trung đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp làm việc khoa học; nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ... để nâng cao uy tín và hình ảnh của ngành.

 

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gợi mở, năm nay, ngành nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá. Nêu thực tế là, nhiều nơi 100% số cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể.

 

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng với quyết tâm mới, khí thế mới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(TTXVN)

.