Ngành Tuyên giáo Hải Phòng phát huy truyền thống 70 năm, đẩy mạnh hội nhập và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa
Cập nhật lúc21:55, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

Cách đây 70 năm, tháng 3-1947, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên Tỉnh ủy Hải Phòng - Kiến An, Ban Tuyên huấn Liên Tỉnh ủy ra đời (tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ngày nay).

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hải Phòng trao bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                                                                          Ảnh: Duy Thính

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hải Phòng trao bằng khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ảnh: Duy Thính

 
 
Một chặng đường truyền ngọn lửa thiêng
 
Lịch sử Đảng bộ thành phố và Lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: do đặc thù địa chính trị, Hải Phòng là một trong những nơi đầu tiên đón nhận lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc; nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm của phong trào cách mạng cả nước. Những người làm công tác tuyên giáo của thành phố Cảng “Trung dũng-Quyết thắng” có vinh dự lớn là được góp sức làm cho thành phố trở thành “cái nôi” của phong trào công nhân, phong trào yêu nước, một đầu cầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam trong những năm hai mươi của thế kỷ 20. 
 
Ngay từ khi thành lập, Đảng bộ thành phố Hải Phòng quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng, thông qua công tác tư tưởng để phát động các cao trào cách mạng ở thành phố Cảng theo đường lối, chủ trương của Trung ương. Công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố góp phần truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, vận động quần chúng trong công nhân, nông dân và nhân dân lao động thành phố, tạo thành lực lượng cách mạng hùng hậu. Sau khi giành chính quyền, công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, cổ động toàn dân hăng hái tham gia sản xuất, cứu đói, chống thù trong, giặc ngoài, xoá nạn mù chữ. Trong những năm 1955-1975, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố có những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN; đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công tác tuyên giáo đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến như các phong trào “Sóng Duyên Hải”, “ Tổ đá nhỏ ca A”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…chi viện miền Nam ruột thịt. 
 
Qua hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước và thành phố, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, nhạy bén trước tình hình mới, tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Thành uỷ và hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu giúp Thành uỷ và cấp uỷ các cấp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao, sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên toàn địa bàn thành phố. Năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông mang tính đột phá của thành phố…Với những thành tích xuất sắc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và nhiều cá nhân vinh dự được Đảng và Nhà nước, Thành uỷ tặng, thưởng xứng đáng Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận “Kiên định, vững vàng, đoàn kết, năng động".
 
 

 

Tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.
Tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.
 
Đổi mới hoạt động hướng về cơ sở
 
Xác định công tác tuyên giáo hiện đứng trước nhiều khó khăn thách thức, mỗi cán bộ tuyên giáo tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị-tư tưởng và rèn luyện nghệ thuật làm tuyên giáo, biết làm cho công tác tuyên giáo gần với đời sống hơn, sinh động hơn và thực sự có sức lôi cuốn đối với các tầng lớp trong xã hội. Thời gian tới, ngành Tuyên  giáo Hải Phòng tích cực đổi mới bằng việc hướng về cơ sở. Ngành Tuyên giáo chủ động nắm bắt và phản ánh thông tin 2 chiều, trong dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp từ người dân và các tổ chức xã hội. 
 
Nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, Ban Tuyên giáo các cấp uỷ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tuyên truyền về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố, góp phần tích cực ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh chống lại các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Thực hiện phương châm "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn Đảng làm công tác tuyên truyền", Ban Tuyên giáo các cấp ủy cần chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng các loại hình tuyên truyền và huy động các lực lượng cùng tham gia công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; không ngừng nâng cao chất lượng công tác định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và  thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “ Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, các công trình, dự án lớn mang tính đột phá để sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.
 
Nguyễn Hữu Doãn
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
.