Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14
Cho ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Cập nhật lúc10:12, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8, sáng 16-3, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

 

Tránh tình trạng Việt Nam trở thành ''bãi rác'' về công nghệ

 

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý hướng tiếp thu, giải trình của cơ quan thẩm tra - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát để thống nhất hệ thống pháp luật, tránh xung đột với các Luật ngân sách, thuế, đầu tư, khoa học công nghệ, đồng thời bảo đảm tính khả thi, cụ thể, tránh quy định chung chung. Về sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành, cơ quan soạn thảo - Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát lại dự án Luật, bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học và công nghệ, tránh dùng những thuật ngữ mới.

 

Xây dựng luật để Việt Nam không trở thành 'bãi rác' về công nghệ.
Xây dựng luật để Việt Nam không trở thành 'bãi rác' về công nghệ.

 

Về những vấn đề cụ thể, các ý kiến thảo luận cho rằng, cần rà soát quy định về đăng ký chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ. Theo đó, các hoạt động này thực hiện theo nguyên tắc: các công nghệ mới được chuyển giao từ nước ngoài đều phải được thẩm định, nhưng tránh tạo ra những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan quy định hạn chế và cấm chuyển giao công nghệ, các đại biểu cho rằng, cần quy định chặt chẽ, tránh tạo ra kẽ hở dẫn đến tình trạng nước ta trở thành ''bãi rác'' về công nghệ.

 

Đối với quy định về ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành không đưa nội dung này vào dự án luật để không làm ảnh hưởng tới quy định thống nhất trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chuyển sang quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ, tạo lập môi trường cho hoạt động chuyển giao công nghệ, dự án luật quy định Nhà nước khuyến khích, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học, công nghệ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển tổ chức trung gian, nâng cao năng lực nguồn cung - nguồn cầu công nghệ. Các đại biểu cho rằng, nội dung này cần thống nhất quan điểm đây là tài sản nhà nước, vì vậy cần được bảo tồn, phát triển và có trách nhiệm quản lý. Các quy định về nội dung này của Luật phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp Luật Quản lý tài sản Nhà nước sắp được ban hành.

 

Tạo cơ sở pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát và phản biện xã hội

 

Làm rõ thêm mục đích của việc ban hành nghị quyết liên tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Điều 27 và 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội, trong đó, Quốc hội, MTTQ Việt Nam có vai trò giám sát, Chính phủ kiểm tra. Giám sát của Mặt trận không có chế tài xử lý, vì vậy việc ban hành nghị quyết sẽ kết nối giám sát của Mặt trận với quyền lực của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc xử lý sau giám sát cần được làm rõ hơn trong nội dung nghị quyết. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện công tác giám sát. Tháng 12-2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Sau khi Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ họp, hoàn thiện Tờ trình để gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

 

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết liên tịch, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ giao Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng Tờ trình. Thời gian tới, Chính phủ sẽ họp để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, sau đó tập hợp thành văn bản chính thức để sớm gửi tới Thường vụ Quốc hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan thẩm định sớm thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sớm hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra chính thức để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết tại Phiên họp thứ 9.

chiều 16-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).  

 

TTXVN

.