Xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị- xã hội
Cần bảo đảm khoa học, có lộ trình hợp lý
Cập nhật lúc10:08, Thứ Sáu, 03/03/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 2-3, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế của Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04 ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Thanh Bình, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày Hướng dẫn số 04. Hướng dẫn chỉ rõ 9 bước của phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: thu thập, thống kê công việc cá nhân, tổ chức, cơ quan; phân tích tổ chức; phân nhóm công việc trong từng phòng, ban, tổ chức; thống kê đánh giá thực trạng cán bộ, công chức; xác định vị trí việc làm cho từng phòng, ban, tổ chức; xác định khung năng lực cho mỗi vị trí việc làm; xây dựng bản mô tả vị trí việc làm; xác định cơ cấu công chức, tính số người cho mỗi vị trí việc làm và thẩm định, hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và tổng hợp danh mục vị trí việc làm, số lượng công chức của cơ quan.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội là một trong những khâu quan trọng trong công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ, công chức. Ngay sau hội nghị này, các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố quán triệt, triển khai nội dung Hướng dẫn số 04 đến cán bộ, đảng viên, công chức; nghiên cứu kỹ phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, triển khai thực hiện theo đúng các bước, tránh bỏ sót hoặc bỏ qua các bước; việc thực hiện phải bảo đảm mục đích, yêu cầu, kế hoạch tiến độ, đạt mục tiêu cao nhất là tinh giản biên chế khoa học, hợp lý, có lộ trình, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách. Đồng chí yêu cầu: đây là việc khó nên khi tổ chức thực hiện phải nghiêm túc, công phu, trách nhiệm, các cấp ủy Đảng, đoàn thể phải thống nhất về nhận thức, quyết tâm hành động. Trong quá trình làm không để ảnh hưởng đến tổ chức và việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc tinh giản biên chế phải trên cơ sở xây dựng đề án vị trí có lộ trình, khoa học, hợp lý, gắn với cải cách hành chính, cải cách công vụ, cải cách tiền lương. Việc xây dựng đề án là công tác trọng tâm của các cấp ủy trong năm 2017 và thực hiện đồng bộ từ cơ sở đến thành phố. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và chất lượng đề án của đơn vị mình. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế của Thành ủy bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo hướng dẫn, cho ý kiến xây dựng đề án đối với các cơ quan, đơn vị.

.