Giải quyết hài hòa giữa bảo tồn văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc09:58, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Chiều 20-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 122 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới thuộc 15 tỉnh miền núi khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Việt Nam là quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng chung sống, luôn kề vai sát cánh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đồng bào các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong đó, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.

 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống; động viên, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

TTXVN

.