Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng
Cập nhật lúc11:03, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)

Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu đầu và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Còn tình trạng ở trên làm kỹ, ở dưới làm lướt

 

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều địa phương, cơ sở số lượng đảng viên, cán bộ tham gia học tập, quán triệt nghị quyết chiếm tỷ lệ rất cao (90% - 98%), số lượng quần chúng học tập nghị quyết chiếm tỷ lệ hơn 60%.            

 

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực nêu trên, việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng còn nhiều hạn chế. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  cho biết, một số cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết nên có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan tuyên giáo. Phối hợp các lực lượng trong tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết chưa chặt chẽ, hiệu quả không cao. Đồng tình với ý kiến này, đại diện Đảng ủy Bộ Giao thông- Vận tải cho rằng, số ít cấp ủy Đảng nhận thức chưa đầy đủ, còn hình thức ở trên làm kỹ, ở dưới làm lướt. “Có lớp học quá đông (gần 800 đảng viên/lớp, người học thuộc nhiều đối tượng khác nhau, một số đơn vị có tính đặc thù hoạt động trên phạm vi toàn quốc, công tác dài ngày, nên số lượng tham dự không đầy đủ, chất lượng còn hạn chế” - đồng chí Phùng Minh Cường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

 

Còn theo Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam, một số đơn vị tổ chức học tập còn dàn trải, chưa chú trọng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Báo cáo viên chưa coi trọng việc quán triệt nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động, liên hệ lý luận thực tiễn, giải đáp thắc mắc còn hạn chế, cách thức tổ chức thực hiện, ít thảo luận, đối thoại,... “Việc giới thiệu nghị quyết còn nặng về độc thoại, thông tin một chiều, chưa dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 

 

Những năm gần đây, việc học tập, quán triệt nghị quyết chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, quá trình nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc thường bị bỏ qua do thời gian bố trí học tập ngắn, phương pháp tổ chức học tập không phù hợp, nhất là đảng viên ở nông thôn và các khu công nghiệp” - Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác tổ chức, quản lý học tập nghị quyết chưa chặt chẽ. Còn tình trạng triển khai chiếu lệ, hình thức, nhất là triển khai học tập với đối tượng quần chúng. Chưa chú trọng đúng mức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, trước hết là kết quả nhận thức của cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của nghị quyết.      

              

Qua khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy: phần lớn các chi bộ hiện nay, việc triển khai nghị quyết còn qua loa, hình thức, thiếu sức thuyết phục, chưa tạo được sự lôi cuốn cần thiết; phương pháp, cách thức truyền đạt và tiếp nhận thông tin thiếu thực chất; việc học tập mang tư tưởng đối phó, lãng phí thời gian, chi phí vật chất.  

 

Liên hệ sâu sắc với thực tiễn

 

Việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng phải gắn kết chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, đi liền với xây dựng chương trình hành động. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc ý nghĩa và khó khăn của công việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong bối cảnh mới, cần đổi mới tổ chức lớp học sao cho thiết thực, hiệu quả cao; lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp đối tượng và điều kiện, hoàn cảnh. Xây dựng chương trình học tập phù hợp, tránh tình trạng độc thoại, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người học, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động.            

        

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, báo cáo viên phải có trình độ lý luận và thực tiễn, luôn cập nhật kiến thức, trình bày có sức thuyết phục, nêu được cái tinh túy nhất, hồn cốt của nghị quyết, khắc phục tình trạng một chiều. Bám sát từng đối tượng, vận dụng linh hoạt kiến thức để truyền đạt, giải quyết tình huống, có ví dụ minh họa sinh động gắn với địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đang có xu thế theo hình thức trực tuyến, đối thoại với đối tượng, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, thậm chí giải quyết một tình huống cụ thể nào đó. Sau khi học tập, viết thu hoạch, tổ chức đánh giá kết quả thu hoạch, nơi nào không tổ chức viết thu hoạch có thể nêu tình huống gắn với công việc cụ thể để học viên trả lời. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của đảng bộ đến từng cán bộ, đảng viên… Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy Đảng.

 

Trước hết phải tự đổi mới về nhận thức của việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng vì đây là nhiệm vụ bắt buộc mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc phân cấp rõ ràng trong cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt ở từng cấp. Đổi mới cách thức tổ chức các lớp học, cách học với 3 nội dung chủ yếu: Qua việc tổ chức lớp; qua sinh hoạt chi bộ; qua tự nghiên cứu tài liệu (theo từng đối tượng, thành phần, nội dung cụ thể). Bên cạnh việc tự học, tự nghiên cứu cần truyền đạt, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi; đảng viên thuộc lĩnh vực nào học tập, quán triệt sâu lĩnh vực đó. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế hoạt động của báo cáo viên vì đây là “linh hồn” của lớp học.

 

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng tâm, từng bước thay thế dần việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết một cách đại trà, theo phong trào một cách hình thức.

 

dangcongsan.vn

.