Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ Mặt trận các cấp
Cập nhật lúc09:42, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Sáng 4-4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho cán bộ Mặt trận từ cấp quận, huyện tới cấp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Lãnh đạo, cán bộ, viên chức  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các quận, huyện trên địa bàn dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.
 
Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung cơ bản, gồm: quán triệt và định hướng công tác mặt trận năm 2017 theo nội dung Nghị quyết hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6; quán triệt chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng; triển khai thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ năm 2017; tiếp thực thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và đổi mới công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam. 
 
Năm 2017 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 gồm 5 nhiệm vụ và 10 nội dung trọng tâm. Để MTTQ các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ và nội dung công tác, Ủy ban Trung ương MTTQ đề ra 2 giải pháp gồm tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

 

.