Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa 12)
Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm
Cập nhật lúc22:56, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Sáng 29-6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12) của Đảng. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở trung ương….

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa 12.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ         phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa 12.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các Ủy viên Thành ủy; nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan báo chí; báo cáo viên Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố. Ngoài điểm cầu tại Trung tâm hội nghị thành phố, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều tổ chức điểm cầu trực tuyến với hội nghị của trung ương.

 

Hội nghị tập trung quán triệt 3 nghị quyết gồm: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nội dung trọng tâm của các nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Vì vậy, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

 

Thủ tướng khẳng định, hội nghị này bắt đầu cho đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Để triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12), Thủ tướng đề nghị bám sát vào các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương trong đó chú trọng một số nội dung.

 

Cán bộ, Đảng viên quận Ngô Quyền quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 trực tuyến taih hội trường              quận ủy.
        Cán bộ, đảng viên quận Ngô Quyền quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 trực tuyến tại hội trường quận ủy.

 

Vấn đề thứ nhất, thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của nghị quyết. Trước hết, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển, là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực giải phóng nguồn lực, tạo mọi thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, tập trung hoàn thiện pháp luật về đất đai, tạo thuận lợi hỗ trợ tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đổi mới công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển, đầu tư công và phân bổ các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách tiền lương, tiền công, bảo đảm an sinh xã hội; khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu.

 

Đối với nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), để DNNN hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, việc tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả DNNN là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết. DNNN tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Nâng cao hiệu quả quản trị của DNNN, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế; hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, không bị thất thoát lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp, các dự án, các công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản. Kiên quyết xử lý các vi phạm, nhóm lợi ích, sân sau, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí.

 

Đối với nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Tại nghị quyết lần này, Trung ương xác định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên doanh, liên kết, theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo phong trào khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết, hình thành doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức hợp tác; khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề thứ hai cần quán triệt là yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của các cấp, các ngành tập trung lắng nghe những nội dung phổ biến, quán triệt tại hội nghị, tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong đó, chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, về quan điểm, về tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; khắc phục những hạn chế, yếu kém để cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

 

Vấn đề thứ ba, Thủ tướng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các đại biểu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12), gắn với thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy Đảng, từng đơn vị, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao.

 

Cùng với việc quán triệt nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm; chỉ đạo triển khai nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

 

 

Vấn đề thứ tư, việc thực hiện các nghị quyết, nhất là 3 nghị quyết về kinh tế lần này phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán với Nghị quyết Đại hội 12 và các nghị quyết khác của Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Thủ tướng cũng lưu ý, cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp phải thực sự hành động, đoàn kết, đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết hợp với các cuộc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Chủ động tuyên truyền về nghị quyết đến đông đảo cán bộ và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong cả nước. Chú trọng phát huy vai trò của truyền thông trong quá trình thực hiện.

 

Thủ tướng nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng, kỷ luật phải nghiêm minh, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc.

 

Hội nghị  nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; là phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển...

.