Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Cam-pu-chia - Lào trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài
Cập nhật lúc09:56, Thứ Hai, 26/06/2017 (GMT+7)

Chiều 25-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam tại Việt Nam.

 

Cũng chiều 25-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ngài Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội và Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

 

Trước đó, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017 được tổ chức sáng 25-6, tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản chủ trì Hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhân dân Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam cùng uống chung dòng nước của sông Mê Kông. Dòng sông đó là tài sản chung quý giá, đem lại cho cuộc sống trù phú và tạo nên nhiều điểm tương đồng về văn hóa mang đậm tính nhân văn trong đời sống của nhân dân ba nước. Sông Mê Kông cũng chứng kiến sự gắn bó keo sơn, bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên, quá trình giành độc lập dân tộc, dựng xây đất nước của nhân dân ba nước. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sỹ người Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam. Đó là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là năm nhân dân ba nước tổ chức "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cam-pu-chia; tổ chức "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào" nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hội nghị là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Mặt trận ba nước, góp phần thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào". Hội nghị cũng là dịp để Mặt trận ba nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cùng xây dựng các nguyên tắc, nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa ba tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước ngày càng bền vững.

 

Hợp tác giữa Mặt trận ba nước cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Ngoài việc duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của ba Mặt trận thăm hữu nghị lẫn nhau, cần tăng cường trao đổi các đoàn cán bộ Mặt trận ở Trung ương, các địa phương sang thăm, hợp tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận ba nước cần phối hợp để cùng xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.

 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã ký chương trình hợp tác giữa ba tổ chức Mặt trận giai đoạn 2017 - 2020. 

 

TTXVN

 

.