Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố
Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện thành công chủ đề năm
Cập nhật lúc22:40, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- “Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội cao hơn so với kế hoạch đề ra của thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung nâng cao chất lượng công tác đề xuất, tham mưu với  Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện hiệu quả cao chủ đề năm 2017- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ 9, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, diễn ra chiều ngày 10-7.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thành phố phát triển vượt bậc, nhiều đột phá, ấn tượng. Kết quả đó có sự đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Tuy nhiên, chất lượng tham mưu của một số sở, ngành, đơn vị thuộc khối có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của thành phố đang trong giai đoạn phát triển tốc độ cao. Một số sở, ngành, đơn vị chậm đổi mới, thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần coi việc đổi mới công tác chuyên môn sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nâng cao chất lượng công tác đề xuất, tham mưu với  Thành ủy, HĐND, UBND thành phố là giải pháp số một, quyết định sự thành công của năm 2017. Các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối quan tâm nắm vững tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  thực chất, thiết thực, phù hợp với điều kiện đơn vị; rà soát việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, các chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, sau kiểm tra, giám sát cần định hướng các giải pháp khắc phục những hạn chế tại cấp cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác phát triển Đảng…    


Trong 6 tháng cuối năm 2017, các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các đoàn thể chính trị thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 02 của Thành ủy. Đảng bộ khối đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, đơn vị theo phương châm thiết thực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, đặc biệt chú ý tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác phát triển Đảng, chú ý chất lượng, không chạy theo số lượng; hướng dẫn các đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ…

.