Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy
Chủ động, đổi mới công tác chuyên môn sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố
Cập nhật lúc10:20, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, các thành viên Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy tập trung tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” và đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực.

 

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm 

 

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cho biết: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2017 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trong Khối làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố hoàn thành chương trình công tác năm 2017 và chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

 

Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2017.                                       Ảnh: Duy Thính

Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Ảnh: Duy Thính

 

Nổi bật trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả chủ đề năm 2017 là cơ quan Văn phòng Thành ủy. Đơn vị quán triệt, thực hiện tốt phương châm bám sát chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy và bám cơ sở để chủ động làm tốt công tác thông tin tổng hợp, từng bước xây dựng lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Nhờ vậy, chất lượng công tác tham mưu, thông tin tổng hợp từng bước được nâng lên. Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể liên quan để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của cấp uỷ bảo đảm chất lượng. Cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Thành ủy tập trung nghiên cứu, đổi mới cách tiếp cận, nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ cấp ủy lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực thông qua các báo cáo tuần, tháng, chuyên đề… Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp ủy trực thuộc; kịp thời tham mưu với Thường trực Thành ủy làm việc với các ngành, các cấp về việc tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng…

 

Các ban của Thành ủy đều chú ý triển khai công tác chuyên môn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, hướng vào thực hiện chủ đề năm.

 

Ban Tổ chức Thành ủy tích cực, chủ động tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương về công tác xây dựng Đảng, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy. các cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc, góp phần tích cực thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là tham mưu xây dựng Chương trình hành động số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ diện Thành ủy quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); tham mưu kiện toàn các chức danh cán bộ còn thiếu, của thành phố và các Sở, ngành, địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố. Nhờ vậy, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với chủ đề năm 2017 của thành phố; dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm chiến lược... Từ sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và từng địa phương. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ Thành ủy giao như: Kiểm tra, giám sát chương trình nông thôn mới, giám sát công tác thu chi, quản lý tài chính ngân sách; kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; giám sát một số dự án trọng điểm chiến lược của thành phố; kiểm tra giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Hướng phong trào thi đua vào thực chất

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy có nhiều đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả cao. Để có căn cứ đánh giá kết quả thi đua cho cả năm bảo đảm khách quan, chính xác, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động xây dựng nội dung các tiêu chí, biểu điểm theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động và bình chọn các danh hiệu thi đua khen thưởng cụ thể, rõ ràng cho từng đợt và thống nhất trong từng hệ thống. Cùng với đó, phong trào thi đua của ngành Tuyên giáo được tổ chức thành nhiều đợt gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Sau mỗi đợt triển khai đều có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, lựa chọn các đơn vị tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, nhân tố mới để biểu dương, khen thưởng. Nổi bật là phong trào thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, chủ động, sáng tạo trong công việc; phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy với tinh thần “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”…

 

Báo Hải Phòng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957-21-3-2017). Trong dịp này, Báo tổ chức thành công Tọa đàm "Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội” với sự tham gia đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí Trung ương, một số cơ quan báo chí Trung ương lớn: Thanh Niên, Lao động, Diễn đàn doanh nghiệp, Dân trí điện tử, VTC,VOV và báo Đảng địa phương: Hà Nội mới, Đà Nẵng, Sài Gòn giải phóng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định…; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Qua buổi Tọa đàm, làm rõ hơn vị trí, vai trò báo Đảng trong định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời xây dựng mối quan hệ tuyên truyền tốt đẹp hơn giữa thành phố với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương... góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Trước đó, ngày 10-3, Báo Hải Phòng tổ chức thành công hội nghị triển khai phong trào thi đua năm 2017 Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy, đề ra mục tiêu phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 2017.

 

Ban Dân vận Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy xây dựng quy định về chấm điểm và phân loại thi đua đối với các tập thể và chuyên viên. Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề và thi đua theo công tác đột xuất. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu” tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ định hướng của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xác định trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua này là thực hành đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố yêu cầu cấp ủy đơn vị xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá kế hoạch làm theo cụ thể, sát sao, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy, 100% cán bộ, đảng viên trong khối đăng ký thi đua, cam kết thực hành làm theo Bác thiết thực, đạt hiệu quả cao.

 

Hoàng Yên

.