Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15
Giải quyết những vấn đề thiết thực với người dân
Cập nhật lúc22:26, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15 là kỳ họp giữa năm 2017, sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực được đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố mong đợi. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hải Phòng chung quanh vấn đề này.

 

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng ngày 19-6.              Ảnh: Duy Thính

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng ngày 19-6.

Ảnh: Duy Thính

 

- Đề nghị đồng chí cho biết, vì sao trong kỳ họp này, HĐND thành phố lựa chọn thông qua ba nghị quyết chuyên đề, trong đó có 2 nghị quyết liên quan đến nông nghiệp và 1 nghị quyết liên quan đến du lịch?


- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố lựa chọn thông qua 2 nghị quyết về nông nghiệp vì những lý do quan trọng sau: Thành phố từng ban hành nhiều chính sách liên quan đến nông nghiệp nhưng đến nay đều lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND thành phố lựa chọn thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân Hải Phòng để phù hợp yêu cầu mới và phù hợp với khả năng, nguồn lực mới của ngân sách thành phố, của doanh nghiệp, các hộ nông dân. Mặt khác, tạo cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh việc ban hành cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, thành phố quy hoạch một cách căn cơ các khu, vùng sản xuất tập trung, phù hợp điều kiện tự nhiên và khả năng thực hiện. Trên cơ sở đó, hình thành hạ tầng thiết yếu và thu hút các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong sản xuất.


Thời gian qua, những đổi mới trong phát triển du lịch Hải Phòng được cử tri và nhân dân thành phố ghi nhận. Tuy nhiên, sự phát triển này chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng tài nguyên du lịch thành phố. So với một số địa phương khác, chúng ta bị tụt hậu về nhiều mặt. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cấp thiết bàn, ban hành nghị quyết, giao nhiệm vụ UBND thành phố huy động sức mạnh của toàn dân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch. Cơ sở để ban hành nghị quyết về du lịch là căn cứ vào Nghị quyết 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết của Thành ủy chỉ đạo về vấn đề này; trong bối cảnh thành phố đang thu hút được những nhà đầu tư lớn vào xây dựng, phát triển du lịch Hải Phòng tương xứng với tiềm năng, lợi thế, yêu cầu phát triển mới, xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm du lịch quốc gia, quốc tế. Đầu tư cho du lịch là một trong những lĩnh vực được xác định góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố, thay đổi tái cơ cấu nền kinh tế thành phố hướng trọng tâm vào dịch vụ, trong đó có du lịch.


- Trong kỳ họp này, một số lãnh đạo sở, ngành lần đầu trả lời chất vấn hoặc báo cáo kết quả thực hiện cam kết trước cử tri tại kỳ họp trước. Điều này được kỳ vọng tạo chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội thành phố như thế nào, thưa đồng chí?


- Mục đích hoạt động giám sát tại kỳ họp, nhất là hình thức chất vấn và trả lời chất vấn là để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Những vấn đề cử tri bức xúc, yêu cầu giải quyết cũng được quan tâm giải quyết tốt hơn. Chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp được thường xuyên duy trì và ngày càng cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của hoạt động này. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và giám đốc các sở, ngành có cam kết với cử tri tại kỳ họp trước báo cáo việc triển khai thực hiện cam kết đến đâu, việc gì đã làm xong, việc gì còn phải làm tiếp để đại biểu, cử tri rõ, tiếp tục giám sát. Qua đó khẳng định, việc thực hiện trả lời chất vấn không dừng lại ở kỳ họp, phải thành chuyển động trong thực tiễn, giải quyết những vấn đề của địa phương mà đại biểu, cử tri và nhân dân đặt ra.


Trước kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố có văn bản chính thức gửi 20 câu hỏi tới Chủ tịch UBND thành phố và, 12 câu hỏi đối với mỗi giám đốc các sở lần đầu trả lời chất vấn là: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đây đều là những vấn đề thiết thực cử tri quan tâm. Chọn những vấn đề liên quan đến xã hội, đời sống để chất vấn tại kỳ họp, HĐND thành phố mở rộng diện quan tâm xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu mà cử tri đặt ra với cơ quan chức năng. Các câu hỏi có thể trên diện rộng,  nhưng đều thiết thực bởi thành phố đang có sự tăng trưởng về thu hút vốn FDI, phát triển doanh nghiệp, quản lý nhà nước trong tình hình mới rồi yêu cầu cải cách hành chính… đều đòi hỏi phải chuẩn bị từ khâu giáo dục - đào tạo, quản lý người lao động…Mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới. Đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chủ trương, các chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt hơn các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh-liệt sĩ. Những vấn đề này sẽ được các đồng chí giám đốc sở trả lời, cam kết với cử tri và đi đến cùng trong giải quyết vấn đề.


- Vậy, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, HĐND thành phố có giải pháp gì?


- Cùng với ban hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội ban hành nhiều luật mới, điều chỉnh trực tiếp hoạt động của HĐND. Đó là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Đầu tư công, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong các luật trên, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thành phố lần đầu được triển khai thực hiện tại kỳ họp này, đề cao trách nhiệm của cơ quan dân cử, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chịu sự giám sát của HĐND thành phố và chịu sự giám sát của cử tri thông qua các nội dung của chương trình kỳ họp.


Trong những kỳ họp trước, thông thường chúng ta chỉ xem xét báo cáo công tác của UBND thành phố, của các Ban HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân… Kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét thêm một số báo cáo mà luật quy định bắt buộc. Đó là báo cáo của cơ quan thi hành án, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, trong quy trình xây dựng kế hoạch giám sát, chương trình giám sát của HĐND thành phố, luật quy định, tại kỳ họp giữa năm, HĐND thành phố xem xét, quyết định chương trình giám sát của năm tiếp theo. Do đó, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018 trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016. Việc tăng cường giám sát bằng văn bản, giám sát tại hiện trường và thông qua kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ là cơ sở để các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống.


- Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Đông Hải thực hiện

.