Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15 thành công và bế mạc
Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả cao chủ đề năm
Cập nhật lúc22:31, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

- Các đồng chí Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Ngọc Trữ được bầu làm Ủy viên UBND thành phố

- Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

 

(HPĐT)- Sáng 13-7, HĐND thành phố tiếp tục ngày làm việc để kiện toàn công tác nhân sự, thông qua các dự thảo nghị quyết và và tiến hành phiên bế mạc.

 

Trong hai ngày làm việc trước đó, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp nghe, thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Các đại biểu thảo luận tại tổ sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần đổi mới mang tính xây dựng góp ý vào các nội dung trình kỳ họp. Trong một ngày thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nội dung thiết thực, các đại biểu chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. HĐND thành phố đánh giá cao việc trả lời chất vấn, báo cáo cam kết những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, vai trò điều hành của bộ máy chính quyền thành phố chuyển biến mạnh mẽ. Kỳ họp này cũng là kỳ họp kiểm điểm, đánh giá về những chủ trương, những biện pháp đổi mới trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND thành phố đều đồng tình cao với báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội của UBND thành phố và thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá, toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp.
Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

 

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Song Hào, nguyên Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố để chuyển công tác; nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và đồng chí Vũ Văn Kiền, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

 

Kỳ họp thực hiện nội dung bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trình bày tờ trình của UBND thành phố về việc bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính; tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa 15 đối với đồng chí Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng. Với tỷ lệ 97% số đại biểu dự họp tán thành, hai đồng chí Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thành trúng cử giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố; với tỷ lệ 95,5% số đại biểu dự họp tán thành, đồng chí Lê Ngọc Trữ trúng cử làm Ủy viên UBND thành phố.

 

 

Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

 

Sau khi nghe Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết, với sự nhất trí cao, 100% số đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội thành phố. Cụ thể, gồm: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng; chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố. Kỳ họp cũng thông qua 3 nghị quyết chuyên đề về Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

Tập trung cao chủ trương tăng cường thu chi ngân sách

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực không chỉ phản ánh qua những số liệu ấn tượng, mà còn thể hiện qua những cơ chế, chính sách mới được ban hành, mở ra thời kỳ phát triển bền vững cho thành phố, đồng thời cũng thể hiện qua những phương thức quản lý, điều hành mới mang tính hiệu quả cao, bao trùm trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

 

* Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

 

* Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do thành phố quản lý là 66.862,74 tỷ đồng. Trong đó, các nguồn vốn đầu tư công của trung ương là 8.327,781 tỷ đồng; các nguồn vốn đầu tư công của thành phố là 58.534,959 tỷ đồng. Phương án phân bổ đầu tư công của thành phố sau khi dành 10% chưa phân bổ theo quy định là: ghi thu-ghi chi tiền sử dụng đất; phân cấp cho các quận, huyện; trả các khoản nợ, các khoản phải trả đến hạn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bổ sung quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng; vốn chuẩn bị đầu tư và bố trí cho các dự án của thành phố.

 

* Ban hành 11 cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

 

* Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng cao thành phố giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch 5.870 ha, trên địa bàn 6 huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và quận Dương Kinh; 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 590 ha; giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) năm định hình quy hoạch (năm 2025) đạt khoảng 10,45 nghìn tỷ đồng, giá trị gia tăng đạt 3,52 nghìn tỷ đồng.

 

* Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Hải Phòng đón 8 triệu lượt khách, tốc độ trung bình 8,2%/năm, tổng doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trung bình 8,9%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, du lịch Hải Phòng cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững; Vịnh Hạ Long-Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; Cát Bà trở thành khu du lịch quốc tế, Đồ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế...      

 

 

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố cũng thẳng thắn đánh giá: kinh tế-xã hội thành phố còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết, cần phải được nhìn nhận rõ để có hướng khắc phục. Đồng chí đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, phải được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

 

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.  

.