Quyết tâm hoàn thành các cam kết trước cử tri, nhân dân thành phố
Cập nhật lúc10:02, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(Báo cáo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về kết quả thực hiện cam kết và cam kết bổ sung tại Kỳ họp 5 HĐND thành phố khóa 15)

 

HĐND thành phố đã nghe các đồng chí Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cam kết và cam kết sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Với trách nhiệm của mình, sau đây tôi xin được báo cáo trước HĐND thành phố và toàn thể cử tri thành phố về kết quả thực hiện 2 nội dung trọng tâm mà Chủ tịch UBND thành phố đã cam kết thực hiện, tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố, đó là:

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” và Tập trung nguồn lực để triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình trọng điểm, đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3.

 

Phần nội dung cam kết thứ nhất là triển khai thực hiện  chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”

I. Trước hết là thực hiện nội dung tăng cường kỷ cương thu ngân sách:

1. Đầu tiên là nội dung triển khai thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, trong khu vực cảng biển Hải Phòng.

Luật Phí và lệ phí được ban hành ngày 25-11-2015 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, trong đó, quy định các địa phương có cảng biển được thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Vì vậy, ngay từ giữa năm 2016, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng Đề án thu phí và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các hiệp hội, các doanh nghiệp và trình HĐND thành phố thông qua, tại kỳ họp thứ 3.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thu loại phí này đúng vào ngày Luật Phí và lệ phí có hiệu lực, đồng thời giao UBND quận Hải An là đơn vị chủ trì thu phí.

Tuy nhiên, đây là việc mới và Hải Phòng là địa phương tiên phong, nên thời gian đầu có một số diễn biến phức tạp, đó là:

- Một số doanh nghiệp đã chống đối không nộp phí (như các DN thuộc tập đoàn Thép Hòa Phát…);

- Một số doanh nghiệp cảng biển chưa đồng thuận và ủng hộ chưa cao; các cơ quan thông tin truyền thông bình luận theo nhiều hướng khác nhau.

- Các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương và cho rằng:

+ Thành phố Hải Phòng thu phí không đúng thẩm quyền và không đúng trình tự thủ tục;

+ Thành phố Hải Phòng thu phí, chồng phí và có mức thu phí cao...

Trước tình hình trên, UBND thành phố đã có nhiều báo cáo, giải trình với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Sau khi kiểm tra thực tế, các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông- Vận tải, Công thương và VCCI…đều thống nhất và báo cáo Chính phủ: thành phố Hải Phòng thu phí đúng thẩm quyền và đúng trình tự theo quy định.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có ý kiến: đồng ý với đánh giá và kết luận của các Bộ, ngành Trung ương, như đã nêu trên.

Sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản trên, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các DN cảng biển đã ủng hộ với mức cao hơn, đặc biệt, một số doanh nghiệp trước đây không nộp phí, đã tự giác nộp loại phí này.

Với sự kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo như vậy, nên kết quả 6 tháng đầu năm, tổng kinh phí đã thu đạt 721 tỷ đồng (gần bằng 50% dự toán giao. Khoản thu này sẽ tăng ngân sách cho thành phố cả năm 2017 sẽ là, trên 1.500 tỷ đồng.

2. Về nội dung rà soát – kiểm tra các Giấy chứng nhận ưu đã đầu tư

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố thấy rằng: Do cách hiểu của một số cán bộ trước đây, nên việc ưu đãi đầu tư, ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, chưa đúng so với Luật thuế, cụ thể là:

Một số doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại Hải Phòng và một số doanh nghiệp mở rộng đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 3  nhưng vẫn được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới. Việc áp dụng ưu đãi này là không đúng với quy định trong Luật thuế.

Trước tình hình như vậy, lãnh đạo thành phố đã thành lập Tổ công tác rà soát các Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của các doanh nghiệp và tổ chức truy thu thuế nếu Giấy Chứng nhận ưu đãi đầu tư đã ghi không đúng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế thành phố đã tiến hành rà soát 194 doanh nghiệp, phát hiện 21 doanh nghiệp có mức ưu đãi đầu tư, ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư không đúng.

 Cục Thuế thành phố đang tổ chức truy thu số thuế ưu đãi này; đến nay, đã truy thu của 10 doanh nghiệp được trên 100 tỷ đồng. trong năm 2017, sẽ truy thu được trên 200 tỷ đồng.

3. Về công tác thanh tra thực hiện nghĩa vụ thuế, của các doanh nghiệp

- Qua kết quả kiểm toán cho thấy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kê khai thuế còn thiếu, còn sót… đã làm thất thu thuế đáng kể.

Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo thanh tra ngành thuế và Thanh tra TP, tập trung kiểm tra đối với các DN có nguy cơ cao về rủi ro thuế.

- Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, đã thanh tra, kiểm tra đối với 920 doanh nghiệp, đã tổ chức truy thu trên 200 tỷ đồng, cả năm 2017 sẽ truy thu được trên 350 tỷ đồng.

4. Về việc Dán tem đồng hồ (công tơ) trên các cây xăng

- Thực tế, một số cây xăng lợi dụng người mua lẻ không lấy hóa đơn VAT, nên đã mua hàng buôn lậu, dẫn đến Nhà nước thất thu thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường.

- Trước tình hình trên UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác, tổ chức dán tem tất cả các cây xăng trên địa bàn thành phố và tổ chức theo dõi, đối chiếu.

- Kết quả 6 tháng đầu năm, đã dán tem tại 949 cột bơm xăng dầu của 234 cửa hàng, đã góp phần tăng thu thuế VAT trên 70 tỷ đồng, cả năm 2017 sẽ tăng thu thêm 150 tỷ đồng.

5. Rà soát nghĩa vụ thuế của các nhà thầu thi công các dự án lớn trên địa bàn thành phố

- Hiện tại thành phố có nhiều dự án đang triển khai xây dựng, trong khi các nhà thầu không tự giác kê khai và nộp thuế.

- Trước tình hình trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư, phối hợp với ngành thuế, để thu thuế VAT. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 đã thu trên 800 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Trong đó, thu của các nhà thầu vãng lai được gần 100 tỷ đồng.

6. Rà soát, đôn đốc và thu nợ đọng thuế.

- UBND thành phố đã chỉ đạo ngành thuế: Rà soát và thông tin rộng rãi từng doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, số thuế còn nợ trên Đài phát thanh và truyền hình HP.

 - UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, UBND các huyện – quận: khi xem xét giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp, phải xem xét và đối chiếu các khoản nợ thuế và nợ Bảo hiểm xã hội của DN, đôn đốc và động viên DN nộp trước khi giải quyết các công việc liên quan đến DN.

Với sự chỉ đạo quyết liệt như vậy, tổng thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2017 đạt 10.128 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ. Với tốc độ như vậy, cả năm sẽ đạt kế hoạch thu 21.500 tỷ đồng.

 

II. Về thực hiện nội dung tăng cường kỷ cương chi ngân sách:

1. UBND thành phố tiếp tục thực hiện phân cấp chi triệt để cho các quận - huyện. Đầu năm 2017, đã ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế phân cấp trước đây, nên việc giải ngân rất thuận lợi.

2. Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng của thành phố và trung ương, UBND thành phố điều hành theo hướng:

- Không để các nhà thầu thi công tự liên hệ với các cơ quan trung ương để khai thác vốn, giao cho Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì khai thác các nguồn vốn phục vụ các công trình lớn của thành phố.

- Do được tập trung nguồn lực như vậy, nên các công trình đều được rút ngắn thời gian thi công.

3. Do nguồn thu ngân sách của thành phố khá hơn, nên  bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện việc chi lương, chi chế độ an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi phát sinh khác.

Đặc biệt đã quan tâm đến người có công và người nghèo, được thể hiện rõ qua dịp Tết Nguyên đán vừa qua và thể hiện trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ năm nay; đồng thời đã chủ động bố trí kinh phí để phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm.

 Với cách đổi mới trong công tác điều hành quản lý chi ngân sách như vậy, nên trong 6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân tốt hơn so với năm 2016, đặc biệt chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 4.743 tỷ đồng, tăng 187,3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 4.346 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

 

III. Về xin cơ chế đặc thù áp dụng cho thành phố Hải Phòng

Đến nay, chỉ có 3 địa phương được hưởng cơ chế đặc thù của Trung ương (đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Mặc dù Hải Phòng được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương cho phép Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù từ nhiều năm nay, nhưng đến nay mới thành hiện thực.

Ngày 15-5-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp bàn và đã có văn bản, gửi Chính phủ. Dự kiến trong tháng 7-2017, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.

Theo đó có một số nội dung chính cụ thể như sau:

- Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì Hải Phòng có mức dư nợ vay không vượt quá 30% thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Theo cơ chế đặc thù thì Hải Phòng được hưởng mức dư nợ vay là 40% (cao hơn 10 % so với quy định tại Luật Ngân sách).

- Theo cơ chế đặc thù, Hải Phòng được hưởng 70% số tăng thu so với dự toán, mà Thủ tướng Chính phủ giao (theo Luật Ngân sách thì Hải Phòng không được như vậy).

Như vậy, sau khi Chính phủ ban hành nghị định này, nếu các sở-ngành của thành phố thực hiện tốt trách nhiệm của mình, thì sẽ tăng được nguồn lực rất lớn, để thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố.

 

IV. Về thực hiện nội dung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

1. UBND thành phố đã phát huy tối đa vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư

- Đến nay, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và được coi là mô hình một cửa cấp thành phố, để giải quyết các thủ tục đầu tư cho các DN.

- Sau gần một năm đi vào hoạt động, trung tâm đã đạt được hiệu quả rõ nét, qua kết quả 6 tháng đầu năm 2017:  Trung tâm đã tập trung cao cho việc triển khai 27 Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 19-9-2016. Đến thời điểm này:

+) Đã có 2 dự án được khởi công đó là: Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao do Tập đoàn Chu - ô (Nhật Bản) đầu tư tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray và Dự án xây dựng nhà ga cáp treo, do Tập đoàn Sungroup đầu tư tại đảo Cát Hải.

+) Đã có 5 dự án đã được Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: Dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – giai đoạn 2 tại huyện Vĩnh Bảo; Dự án đầu tư sân golf  Sa-ku-ra tại Núi voi An Lão; Dự án tổ hợp cảng Đíp - ci 2 và Đíp - ci C3, tại khu CN Đình Vũ.

 +) 12 Biên bản ghi nhớ đang triển khai các thủ tục để đầu tư, như: Mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3; Xây dựng Nhà máy xử lý bã thải gíp của nhà máy sản xuất phân bón - DAP; Dự án Xây dựng các bến cảng số 3 và số 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, do Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư...

Như vậy, sau gần 1 năm triển khai, chỉ còn 8/27 Biên bản cam kết đầu tư chưa được thực hiện, do sự thay đổi chính sách của phía bạn, một phần do thay đổi từ phía thành phố và còn đang bị vướng mắc về quy hoạch.

2. Việc tổ chức đối thọai và giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN

- Riêng thành phố Hải Phòng đã duy trì tiếp xúc đối thoại với DN hằng tháng, cố định vào ngày mồng 10. Đến nay đã tổ chức 10 cuộc đối thoại, với hơn 750 lượt DN tham gia, các kiến nghị được giải quyết trực tiếp, đạt 50,3%.

3. Việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ

- UBND thành phố đã phát huy cao độ vai trò của  Phòng Kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng trực thuộc Văn phòng UBND thành phố để kiểm soát, các Sở, ngành, quận huyện thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao.

Với cách điều hành như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017 nhiệm vụ tồn đọng chỉ còn 1,5% (giảm nhiều so với trước đây).

- UBND thành phố cũng đã thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về kỷ cương công vụ tại các cơ quan và các địa phương. Đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với một số trường hợp vi phạm, nên đã kịp thời chấn chỉnh và thay đổi lề lối làm việc của một số cơ quan.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng với nỗ lực của các Sở, ngành, địa phương như vậy, nên môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua các chỉ số sau:

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố năm 2016 tăng 7 bậc so với năm 2015, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố.

- Hải Phòng trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư.

 

Phần nội dung cam kết thứ 2 của Chủ tịch UBND thành phố, đó là: Tập trung nguồn lực, để triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình trọng điểm, đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Điểm lại, tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã cam kết: sẽ khánh thành 11 công trình và khởi công 13 công trình trong năm 2017. Sau 6 tháng thực hiện, đã thu được các kết quả như sau:

1. Đối với 11 công trình cam kết khánh thành trong năm 2017

1.1. Trong đó có 5 công trình đã được khánh thành, hoặc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đó là:

(1) Dự án Cầu vượt, Nút giao thông giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (cầu đã khánh thành trước Tết Nguyên Đán 2017);

(2) Dự án sân golf 36 lỗ, đã khánh thành đúng vào dịp  13-5-2017. Hiện nay đang xin mở rộng giai đoạn 2 thành sân Golf 72 lỗ (lớn nhất Việt Nam).

(3) Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh Bảo, đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động nhân dịp 13-5- 2017.

Hiện tại nhà đầu tư triển khai giai đoạn 2 trên diện tích 156 ha, tại xã Tam Đa và Tân Liên huyện Vĩnh Bảo.

(4) Dự án cải tạo đường 356, phục vụ cho lưu thông hàng hóa qua cảng, tại khu vực Đình Vũ. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3-2017.

(5) Đã hoàn thành Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng giai đoạn 1, tuy nhiên Bệnh viện chưa đưa vào hoạt động; vì đang thực hiện giai đoạn 2, là mua sắm các gói thiết bị y tế, bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

1.2. Trong số 11 công trình cam kết khánh thành, còn lại 6 công trình chưa hoàn thành và dự báo cụ thể là:

(1) Dự án Cầu và đường Tân Vũ-Lạch Huyện, do Bộ Giao thông – Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án sẽ khánh thành trong tháng 9-2017.

(2) Dự án nâng cấp Quốc lộ 10. Không hoàn thành như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, nhưng sẽ khánh thành theo đúng kế hoạch,  vào dịp ngày 2-9-2017.

(3) Dự án đường trục Tây – Nam Khu Đình Vũ. Dự án sẽ khánh thành cùng với cầu và đường Tân Vũ – Lạch Huyện.

(4) Dự án Bệnh viện Vimex: Do tập đoàn Vingroups đầu tư, sẽ khánh thành vào dịp cuối năm 2017.

(5) Dự án công viên Tam Bạc giai đoạn 2: Mặc dù đang vướng mắc về công tác GPMB, nhưng sẽ khánh thành trong năm 2017.

(6) Cầu Bạch Đằng, do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, sẽ khánh thành trước Tết Nguyên đán 2018.

2. Đối với 13 công trình cam kết khởi công trong năm 2017

2.1. Trong đó có 4 công trình đã được khởi công, đó là:

(1)  Cầu Hoàng Văn Thụ: Đây là một hạng mục trong Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Bắc sông Cấm, là công trình được khởi công đầu tiên trong năm 2017.

 (2) Dự án đường ven biển: Đã khởi động dự án đúng vào dịp 13-5-2017, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự,

 (3) Dự án xây dựng nhà ga cáp treo tại đảo Cát Hải: Đã khởi công vào dịp 13-5-2017.

(4) Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân Cầu Bính, kết nối với đường 359 thị trấn Núi Đèo, do UBND huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư, đã khởi công cuối tháng 6-2017.

2.2. Trong số 13 công trình cam kết khởi công trong năm 2017, còn lại 9 công trình chưa khởi công và dự báo cụ thể là:

 (1) Dự án XD cơ sở hạ tầng Bắc sông Cấm: Chủ đầu tư đang lựa chọn nhà thầu thi công, sẽ khởi công vào tháng 9-2017.

(2) Tuyến đường từ Quốc lộ 37 vào Đền Danh nhân văn hóa Trạng Trình, Dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, khả năng sẽ khởi công xây dựng vào tháng 9-2017.

 (3) Dự án mở rộng Quốc lộ 37 cũ từ cầu Lạng An đến Cầu Nhân Mục: Dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, cũng sẽ khởi công xây dựng vào tháng 9-2017).

(4) Dự án xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: Lãnh đạo thành phố đã thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đã phê duyệt phương án đền bù GPMB, đang xin chủ trương Ban Bí thư Trung ương; theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sẽ khởi công trong quý 1-2018.

(5) Dự án Xây dựng khu công nghiệp của nhà đầu tư Bỉ tại đảo Cát Hải: Dự kiến khởi công trong năm 2017.

 (6) Dự án Sân golf Núi Voi tại huyện An Lão: sẽ khởi công trong năm 2017.

(7) Dự án nhà ga số 2 Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi: Cũng sẽ khởi công vào cuối năm 2017.

(8) Xây dựng từ 5-10 chung cư mới, thay thế các chung cư cũ: Đã khởi công xây dựng 2 tòa nhà, để thay thế các chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi với tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm sẽ khởi công 4 tòa nhà cao 28 tầng tại khu Đồng Quốc Bình và 3 tòa nhà 22-25 tầng tại khu Vạn Mỹ, bảo đảm cho 4.500 hộ sinh sống, bằng 65% nhu cầu thay thế các chung cư cũ.

(9) Dự án Xây dựng quần thể du lịch và nghỉ dưỡng của FLC tại Đồ Sơn: khả năng không thực hiện đúng cam kết (là khởi công trong năm 2017), do dự án 100% lấn biển, chưa có trong quy hoạch, cần phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trong 24 công trình cam kết khánh thành và khởi công trong năm 2017, khả năng chỉ có 1 dự án không thực hiện đúng cam kết.

 

Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố và toàn thể cử tri, nhân dân  thành phố Hải Phòng!

Trong quá trình lãnh đạo –chỉ đạo, đã xuất hiện những yêu cầu mới, nên cần phải có sự cố gắng mới; vì vậy tôi xin được cam kết bổ sung một số công việc, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với nhà đầu tư (Tasco) khởi công xây dựng cầu số 2, vượt đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trên Quốc lộ 10, thuộc địa phận huyện An Lão: trong quý 4-2017.

2. Trong quý 3, sẽ khởi công Nhà máy sản xuất ô tô du lịch, tại đảo Cát Hải, do tập đoàn Vingroup đầu tư.

3. Hoàn thành Hạng mục công trình cầu vượt nút ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường 356 trong dịp 2-9-2017.

4.Khánh thành cầu Hàn và cầu Đăng trong năm 2017.

5. Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tại các cây cầu lớn trên địa bàn thành phố, xong trước Tết Nguyên đán (như Cầu Bính, Cầu Rào 1 và Cầu Rào 2, cùng với cầu Niệm...).

 

* Đầu đề của Báo Hải Phòng 

.