Bộ Tài chính đề xuất nhiều mức giảm thu về xử lý tài sản bảo đảm và kiểm định lao động
Cập nhật lúc15:51, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

 

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm từ 70.000 đồng xuống 30.000 đồng/hồ sơ; giảm mức thu phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm từ 30.000 đồng xuống 25.000 đồng/ trường hợp.

 

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp số thu bị giảm khi điều chỉnh giảm mức phí như dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

 

Bộ Tài chính cũng vừa có công văn gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ; VCCI; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm 5% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp số thu bị giảm khi điều chỉnh giảm mức phí như dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

 

TTXVN

.