Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hải Phòng
Cập nhật lúc10:26, Thứ Bảy, 30/09/2017 (GMT+7)

LTS: Từ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhận được văn bản của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trả lời nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và cử tri thành phố.

 

Ngày 17-7-2017, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 482/BDN ngày 14-7-2017, nội dung kiến nghị như sau:

“Việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và nhiều địa phương hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc khi giải quyết chế độ đối với những trường hợp là đối tượng thụ hưởng đã hoàn thành việc xây, sửa nhà nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ xây, sửa nhà đã chết. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách đối với nhóm đối tượng này cho phù hợp, không để các gia đình chính sách, người có công phải chịu thiệt thòi”.

 

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Ngày 25-7-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ có chủ trương giải quyết đối với một số vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện như kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017.

b) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

c) Trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng.

Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 416/BDN ngày 15-6-2017, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri phản  ánh, khi công dân thực hiện các giao dịch bằng thẻ Căn cước công dân (được cấp đổi thay cho Chứng minh nhân dân), vẫn xảy ra tình trạng các cơ quan, đơn vị yêu cầu người dân đến đăng ký, giao dịch phải trở về địa phương để làm xác nhận người trong thẻ Căn cước công dân với người trong Chứng minh nhân dân trước đây là cùng một người, gây phiền phức cho người dân. Đề nghị Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này; hoặc khi thực hiện cấp đổi từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân thì đồng thời cấp cho công dân một văn bản xác nhận kèm theo để cho người dân thuận tiện trong khi thực hiện các giao dịch, hạn chế các thủ tục hành chính rườm rà phải thực hiện.”

Bộ Công an xin trả lời như sau:

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đây đã sử dụng số Chứng minh nhân dân cũ, Bộ Công an có quy định việc cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển dừng từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân tại Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15-12-2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chỉ mang tính tạm thời, xác nhận số Chứng minh nhân dân với số thẻ Căn cước công dân là của cùng một người nhằm phục vụ công dân trong lần đầu giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

.