Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ
Cập nhật lúc09:47, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đo đạc và  bản đồ; cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề của Dự án Luật quản lý nợ công.

 

Quản lý đồng bộ hoạt động đo đạc và bản đồ

 

Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong bối cảnh tình hình quốc phòng, an ninh khu vực cũng như trên thế giới hiện nay có nhiều phức tạp, đồng thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, việc sửa đổi và nâng tầm pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ hiện hành, bổ sung các quy định còn thiếu để xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và bản đồ là yêu cầu cấp bách và thực tiễn khách quan.

 

Dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ gồm 63 điều thể hiện trong 9 chương, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; đo đạc và bản đồ chuyên ngành; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

 

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ, khắc phục tình trạng đo đạc chồng chéo, lãng phí; thúc đẩy thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ… phục vụ có hiệu quả hơn phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và hội nhập quốc tế.

 

Cần thiết ban hành Luật

 

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Đo đạc và bản đồ để phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban soạn thảo cần hoàn thiện thêm, thể hiện rõ hơn, sâu sắc hơn việc cần thiết phải ban hành Luật trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo cần phân tích làm rõ hơn các lý do về sự cần thiết ban hành Luật này. Trong Tờ trình của Chính phủ đã phân tích, nhưng chưa rõ lắm; khi phân tích về những lý do, nội dung thể hiện cũng phải đầy đủ về những bất cập, hạn chế những chồng chéo đã nói ở phần cần thiết ban hành hành Luật.

 

Nêu hoạt động đo đạc và bản đồ liên quan trực tiếp tới quốc phòng an ninh, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thấy rằng tuy dự thảo Luật có một số quy định nằm rải rác tại các điều nhưng trước tầm quan trọng của hoạt động đo đạc và bản đồ liên quan tới quốc phòng-an ninh quốc gia, Ban soạn thảo cần bổ sung thêm các quy định để bảo đảm chặt chẽ đối với các vấn đề liên quan tới quan tới an ninh, quốc phòng.

 

Nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, quy định rõ hơn các nội dung của dự thảo Luật với các luật có liên quan để tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

Quản lý nợ công chưa tốt

 

Chiều 12-9, khi cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Quá trình thảo luận tại Phiên họp ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

 

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công. Giao Bộ Tài chính làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Chính phủ phân công nhiệm vụ đối với các bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý nợ công- quan điểm của đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách, được Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải cho biết tại phiên họp.

 

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, quản lý nợ công là vấn đề quan trọng, nhất là trong điều kiện nợ công đang tăng cao sát trần. Trong quản lý nợ công thời gian qua có sự chồng chéo, quản lý không tốt, nhất là các khoản vay nước ngoài, trong đó có khoản vay ODA và một số khoản vay với các định chế tài chính nước ngoài. Luật này ra đời để khắc phục các hạn chế đó.

 

Làm rõ điều này, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, khoản vay ODA rất nhiều năm Chính phủ giao cho Quốc hội điều chỉnh. Nhiều lần vay ODA vượt dự toán do quản lý không tốt. “Tôi đã giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách phải có văn bản báo cáo với Chính phủ là sắp sửa tới trần 300.000 tỷ đồng ODA của Quốc hội giao, nếu Chính phủ tiếp tục vay vượt khoản đó mà không báo với Quốc hội là không thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội”, ông Hiển nói và đề nghị Ủy ban Tài chính – Ngân sách phải “canh chừng” về khoản vay ODA.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần thống nhất quan điểm là có kế thừa Luật Quản lý nợ công hiện hành, nhưng phải đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 07, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính làm đầu mối thống nhất quản lý và chịu trách nhiệm chính về quản lý nợ công, phải gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công.

 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho rằng các quan điểm Chính phủ và Ủy ban Tài chính – Ngân sách đưa ra chưa thuyết phục. Đây là vấn đề lớn, không chỉ tác động về mặt cơ chế tổ chức bộ máy mà tác động đến tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của nhiều bộ. Ủy ban Tài chính – Ngân sách nên đưa ra hai phương án, thành lập tổ chức mới thì tốt xấu thế nào, như mô hình cũ thì thế nào để so sánh”, ông Việt đặt vấn đề.

 

Không thêm đầu mối

 

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định không thành lập tổ chức mới. Điều 10 Luật Quản lý nợ công hiện hành giao Bộ Tài chính giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Tuy nhiên, hạn chế của Luật này là có thêm Điều 11, 12, giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư làm ODA, giao Ngân hàng Nhà nước đi đàm phán với các tổ chức tài chính khác, nhưng thực ra gần đây, Ngân hàng Nhà nước cũng không đàm phán được gì nhiều cho Chính phủ.

 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm không thể sửa Luật mà lạc hậu hơn, có bước lùi so với Luật hiện hành, đã sửa Luật phải tiến bộ hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định phải tập trung gọn đầu mối. Vay, đàm phán vay cái nào có lợi cho đất nước, khoản vay đó phải phù hợp với cân đối để bù đắp thiếu hụt ngân sách.

 

Chủ tịch Quốc hội nêu lên thực tế vừa qua, nợ công không cân đối được, gần đến trần, đến hạn trả nợ lại vay tiếp để đáo hạn nợ cũ là do cắt khúc về quản lý nợ công, không thành đầu mối để chịu trách nhiệm trước Chính phủ, người đã làm rồi không muốn đưa cho người khác.

 

Không đồng tình với giải trình của Chính phủ, đề nghị quy định theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý về nợ công; các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ công theo phân công của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Chính phủ quản lý thống nhất là đương nhiên, nhưng phải có đầu mối giúp Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đó.

 

TTXVN

.