Đảng bộ huyện Kiến Thụy
Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở
Cập nhật lúc11:38, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Kiến Thụy có nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ khu dân cư.

 

Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Ngũ Phúc tích cực đổi mới cách xây dựng nghị quyết. 		Ảnh: duy lân

Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Ngũ Phúc tích cực đổi mới cách xây dựng nghị quyết.

Ảnh: Duy Lân

 

Duy trì giao ban cấp ủy định kỳ

 

Bắt đầu từ quý 2- 2017, cứ vào ngày mồng 6 hằng tháng, tại hội trường Huyện ủy Kiến Thụy lại diễn ra cuộc họp giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với 18 bí thư Đảng ủy xã, thị trấn. Tại cuộc họp, mỗi bí thư Đảng ủy xã, thị trấn có 10 phút để kiểm điểm kết quả nhiệm vụ tháng trước, nêu kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng mới. Thường trực Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, rút kinh nghiệm những việc làm hiệu quả chưa cao. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, tâm tư của từng đồng chí để có sự giải đáp kịp thời. Để các đồng chí nắm được nhiệm vụ trọng tâm của huyện thời gian tới, tại hội nghị giao ban, Thường trực Huyện ủy Kiến Thụy mời trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các ban xây dựng Đảng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực phụ trách. Từ đó, các đồng chí bí thư Đảng ủy có cái nhìn tổng thể về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới để có sự chỉ đạo phù hợp. Các nhiệm vụ trọng tâm mà các Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn nêu tại hội nghị giao ban được ghi vào biên bản để kiểm tra lại kết quả thực hiện trong kỳ họp tới.

 

Đồng chí Hoàng Thị Hà, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong khẳng định, từ khi Huyện ủy tổ chức giao ban này hằng tháng, bản thân chị và nhiều bí thư Đảng ủy xã khác phải tự đổi mới phương thức lãnh đạo để có thể bao quát hết các nhiệm vụ. Có như vậy, đến kỳ giao ban mới báo cáo Thường trực Huyện ủy sát, đúng những nhiệm vụ phải thực hiện ở tháng trước. Không còn tình trạng Bí thư Đảng ủy chỉ chú ý công việc của Đảng ủy, các công tác xây dựng Đảng như trước đây, coi việc chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội là việc của bên chính quyền. Từ sự thay đổi này, chị cùng tập thể Đảng ủy xã bàn và ra những nghị quyết chuyên đề chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng sản xuất tập trung, quy hoạch lại vùng trang trại chăn nuôi…

 

Phó bí thư phụ trách Huyện ủy Kiến Thụy Đỗ Xuân Trịnh cho biết, thời gian tới, Thường trực Huyện ủy Kiến Thụy duy trì hằng tháng giao ban bí thư Đảng ủy xã, thị trấn và giao ban bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Việc duy trì giao ban hằng tháng như vậy giúp cho các bí thư Đảng ủy được trao đổi thông tin hai chiều. Việc Thường trực Huyện ủy kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả công việc hằng tháng cũng là động lực để bí thư cấp ủy tự đổi mới phương thức lãnh đạo.

 

Đổi mới sinh hoạt và ban hành nghị quyết

 

Sự thay đổi phương thức lãnh đạo của cấp ủy có sự lan tỏa từ cấp huyện xuống cấp xã và cấp cơ sở. Điều này thấy rõ khi các chi bộ thôn, chi bộ khu dân cư ở Kiến Thụy có sự đổi mới trong sinh hoạt và ban hành nghị quyết. Bí thư Chi bộ thôn thôn Quần Mục 3, Đảng bộ xã Đại Hợp Ngô Quang Toàn cho biết: “Ba vấn đề được chúng tôi thường xuyên duy trì trong sinh hoạt chi bộ là: Học tập, kiểm điểm và lựa chọn nội dung, biện pháp lãnh đạo sát, đúng trong tháng”.

 

Ở nội dung học tập, Chi bộ Quần Mục 3 tập trung quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên; chọn một câu chuyện về đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” của Bác Hồ để học tập và làm theo. Nội dung văn bản, chỉ thị liên quan đến chi bộ được bí thư và phó bí thư quán triệt đến từng đảng viên. Trong kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, cấp ủy, chi bộ đánh giá nghiêm túc, chỉ rõ những mặt làm được và chưa làm được, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên để rút kinh nghiệm kịp thời...

 

Đồng chí Phạm Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hợp cho biết: “Không chỉ ở Chi bộ Quần Mục 3, mà hầu hết chi bộ trong Đảng bộ xã  đều có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, thông qua việc đổi mới sinh hoạt và ban hành nghị quyết sát, đúng, trúng thực tiễn. Đây là việc cụ thể hóa chủ trương của Huyện ủy Kiến Thụy là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ; bí thư chi bộ đổi mới phương pháp chỉ đạo để bảo đảm nghị quyết chi bộ đi vào cuộc sống. Cùng với đó, Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng coi trọng việc đổi mới phương pháp, hình thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; cấp ủy, chi bộ chủ động nắm bắt, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Trong nắm bắt dư luận, cấp ủy Đảng các cấp chú trọng những “điểm nóng”, bức xúc, nổi cộm mới phát sinh, từ đó báo cáo lãnh đạo cấp trên có giải pháp kịp thời xử lý.

 

Hoàng Yên

.