Đổi mới phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ
Cập nhật lúc10:02, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, diễn ra chiều 11-10.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hải Phòng.                         Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hải Phòng.

Ảnh: Duy Thính

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được thành phố giao; thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và đơn vị, chủ đề năm 2017: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; đổi mới phong cách, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng trì trệ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố bám sát tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng, tuyên truyền, không để xảy ra vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05; nhân rộng cách làm hay, việc làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và tổ chức tới nhiều cơ quan, đơn vị.

 

Trong 3 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, định hướng dư luận trong Đảng bộ Khối; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên  mới; chỉ đạo các cấp ủy, chi, đảng bộ thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017…

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ một số nguyên nhân, kết quả và đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017.

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức Xây dựng Đảng”, “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” tặng các cá nhân có nhiều đóng góp công tác.

.