Đảng bộ Xí nghiệp Tiêu thụ (Công ty Xi măng Vincem Hải Phòng) thực hiện Chỉ thị 05: Cụ thể hóa vào nhiệm vụ chuyên môn
Cập nhật lúc12:08, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Xí nghiệp Tiêu thụ (trực thuộc Công ty xi măng Vincem Hải Phòng) cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị.

 

Chi bộ Văn phòng Xí nghiệp bàn giải pháp đẩy mạnh kinh doanh.  Ảnh: Duy Thính

Chi bộ Văn phòng Xí nghiệp bàn giải pháp đẩy mạnh kinh doanh.

Ảnh: Duy Thính

 

Đảng bộ xí nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trước hết, Đảng bộ chú trọng  giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên, người lao động để nâng cao nhận thức về công tác Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; gương mẫu đi đầu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ. Đồng thời, Đảng bộ xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Như phát động các phong trào thi đua trong từng chi bộ, tổ, đội kinh doanh, nâng cao hiệu suất công việc... coi đó là thước đo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 31 và thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố.

 

Với sự chỉ đạo và định hướng đó của Đảng bộ xí nghiệp, các chi bộ cụ thể các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, đồng thời phổ biến và giám sát việc thực hiện ở đơn vị. Các cuộc sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ đều quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05, hình thức đa dạng, phù hợp tính chất, nhiệm vụ chuyên môn gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên của đơn vị đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Mỗi đảng viên qua đó kiểm điểm, đánh giá kết quả những việc đã làm được để phát huy, cũng như khắc phục, sửa đổi những mặt hạn chế để hoàn thiện bản thân. Mỗi đảng viên, người lao động có nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát địa bàn, mở rộng thị trường tiêu thụ mới, giữ vững thị trường đã có, nhất là thị trường vùng Tây Bắc có nhiều khó khăn, góp phần cùng chi bộ, Đảng bộ công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Kết quả, sản lượng tiêu thụ xi măng của xí nghiệp tăng cao, cung cấp cho hầu hết công trình trọng điểm của thành phố như: cầu Bạch Đằng, cầu Tân Vũ, cầu Niệm 2, cầu Đồng Khê, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.. Từ cuối tháng 10, đơn vị tiếp tục cung cấp xi măng theo chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới.

 

Thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Xí nghiệp tiêu thụ nhiều năm được công nhận tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được  Thành ủy khen thưởng về thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

 

Quốc Khánh

.