Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2017
Loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành
Cập nhật lúc21:51, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống; tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp trong thực thi chính sách ... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa được Chính phủ ban hành. 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. (Ảnh minh họa)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. (Ảnh minh họa)
 
 
Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống 
 
Nghị quyết nêu rõ: Mặc dù các cấp, ngành có nhiều nỗ lực, cố gắng, công tác phòng, chống thiên tai vẫn đứng trước một số khó khăn như: chất lượng, thông tin dự báo còn hạn chế, nhất là dự báo về mưa, lũ, cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai còn hạn chế; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai còn thiếu… 
 
Để tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ phải khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất. Chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai. 
 
Tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay 
 
Trong 2 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, bằng lòng; phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt hành động, thúc đẩy thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017. 
 
Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia và ổn định tỷ giá trong biên độ quy định, nhất là dịp cuối năm. Tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm chất lượng tín dụng. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. 
 
Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; tiết kiệm chi thường xuyên; đồng thời quản lý nợ công hiệu quả cao, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách; chủ động giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và chủ trương chưa tăng các loại thuế, phí của Chính phủ. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có chủ trương và giải pháp bảo đảm bình ổn giá cả vùng bị thiên tai lũ lụt, nhất là giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng. 
 
Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo tinh thần đổi mới, ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực, giải pháp có tính đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2017 để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2018. 
 
Các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2017; rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn FDI, ODA và vốn đầu tư tư nhân; đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.  
 
Quyết liệt thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 
 
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sâu sát, quyết liệt để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm tốt nhất lợi ích Nhà nước.  
 
Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu; khai thác đồng bộ, hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA); chỉ đạo các cơ quan thương vụ ở nước ngoài tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện tốt công tác dự báo thị trường. Có kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, nhất là vùng bị thiên tai bão, lũ. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn phối hợp các hiệp hội phát huy vai trò trong việc thực hiện các biện pháp ứng phó với những rào cản thương mại đối với các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu. 
 
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng như: Đường cát, thuốc lá, xăng dầu, pháo nổ. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng lập chuyên án chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực phía Nam. 
 
Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo, có biện pháp ứng phó thiên tai. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, giống, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo các địa phương, hiệp hội vận động ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng quy định pháp luật; tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
 
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình sách giáo khoa mới 
 
Bộ Giáo dục - Đào tạo đẩy nhanh tiến độ ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình môn học và hướng dẫn xây dựng sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình sách giáo khoa mới theo lộ trình quy định tại Nghị quyết của Quốc hội. Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 
 
Bộ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan và đoàn thể liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đề xuất những giải pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. 
 
Bộ Tài nguyên - Môi trường nghiên cứu tổng thể các vấn đề về xử lý rác thải khu vực nông thôn, khu vực làng nghề; kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án lớn; việc chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Nâng cao công tác dự báo về lũ, lụt, sạt lở đất núi. Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh xúc tiến du lịch, đa dạng hóa các hoạt động quảng bá du lịch, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam. Tranh thủ các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 để quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đẩy mạnh công tác rà soát, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ lưu trú trên toàn quốc. 
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do bão, lũ. Xử lý đạt hiệu quả cao vấn đề người lao động Việt Nam ở nước ngoài vi phạm hợp đồng bỏ trốn, nhất là tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. 
 
Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các phòng khám tư nhân, trong đó có các phòng khám có bác sĩ người nước ngoài; có giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế; phối hợp Bộ Công an có biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế tại các bệnh viện. 
 
Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 
 
Tiếp tục cắt giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp 
 
Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo về: Giảm phí liên quan đến chi phí đầu vào doanh nghiệp của Bộ Tài chính; rà soát, cắt giảm các loại chi phí chính thức ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục cấp phép đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai đối với doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch - Đầu tư; đề xuất các biện pháp cắt, giảm mức phí, chi phí cho doanh nghiệp của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 
 
Về việc cắt giảm mức phí, chi phí chính thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 9-8-2017. Đồng thời rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh, giảm mức thu phí, bãi bỏ một số phí không cần thiết. Tích cực phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; lấy ý kiến các bộ, ngành, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 
Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Công Thương theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành, chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát tổng thể các mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, logistic và đề xuất mức giá phù hợp và công khai cách tính để doanh nghiệp thực hiện, tránh việc thu phí chồng chéo và tràn lan. Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức hội nghị bàn về giải pháp giảm chi phí dịch vụ logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải trong năm 2017. 
 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể các mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đường bộ và cảng biển tại các địa phương có cửa khẩu, hướng dẫn các địa phương xây dựng mức thu phí phù hợp; Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 
 
Về việc cắt giảm chi phí không chính thức, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc; công khai, minh bạch thủ tục hành chính và các khoản phí, lệ phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc với doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. 
 
Loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan 
 
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 10 tháng và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 10-2017, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
 
Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương xác định, sửa đổi biện pháp quản lý trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành để bảo đảm loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay; thực hiện việc công bố, công khai kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan; xây dựng, trình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. 
 
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, bảo đảm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay, trình Chính phủ trong tháng 11-2017. Văn phòng Chính phủ chủ trì xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 12-2017. 
 
Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông-Vận tải đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành hiện đang còn chồng chéo giữa các bộ.
 
 
(Theo TTXVN)
.