Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ: Tiếp tục đóng góp sửa đổi, bảo đảm tính khả thi cao
Cập nhật lúc22:34, Thứ Năm, 30/11/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - “Nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề nghị được rút ra từ tổng kết 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ hiện hành để bảo đảm tính thực tiễn, công khai, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao” là đề nghị của đồng chí thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Luật Dân quân tự vệ, sáng 30-11 tại Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ; kiến nghị sửa đổi một số điều để phù hợp yêu cầu trong tình hình mới như nguyên tắc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ; công nhận dân quân tự vệ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; phân cấp nhiệm vụ chi cho dân quân tự vệ và quản lý nhà nước về dân quân tự vệ… 

 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu tại điểm cầu Hải Phòng.                                        Ảnh: minh trí
        Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu tại điểm cầu Hải Phòng. Ảnh: Minh Trí

 

Qua 8 năm triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ từng bước được nâng lên. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ toàn quốc đạt hơn 1,4% dân số cả nước, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt hơn 20%. Bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội tổ chức dân quân tự vệ cơ bản đúng quy định của pháp luật, thành lập 67 ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, 7.428 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở... Từ năm 2010 đến nay, các địa phương tổ chức 11.233 lớp tập huấn cho hơn 1.165 nghìn lượt cán bộ dân quân, tự vệ; huấn luyện hơn 7,8 tỷ lượt dân quân, tự vệ...

 

Kết luận hội nghị, thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý kiến, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định: việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 là cần thiết. Để Dự án Luật Dân quân tự vệ sửa đổi hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ, bảo đảm chất lượng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự án luật trên quan điểm: bảo đảm lực lượng dân quân, tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương…. Dự án Luật Dân quân tự vệ sửa đổi cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề về công tác dân quân tự vệ đặt ra trong tình hình mới.

 

.