Thẩm tra các đề án, nghị quyết trình kỳ họp
Rà soát kỹ, bảo đảm tính khả thi cao
Cập nhật lúc18:01, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15, các ban của HĐND tập trung cao thực hiện rà soát, thẩm tra các đề án, nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây là yếu tố quan trọng giúp các quyết sách của HĐND thành phố được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. 

 

Kiểm tra, rà soát nhiều lần

 

Theo Văn phòng HĐND thành phố, trước kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố quyết định đưa ra khỏi nội dung kỳ họp nhiều đề án, nghị quyết không bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa trình kỳ họp sau. Trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn các quận Hải An, Ngô Quyền, Đồ Sơn và các huyện Kiến Thụy, Cát Hải năm 2017…Đồng thời, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều đề án, nghị quyết trên cơ sở cập nhật sự phát triển kinh tế-xã hội, nguồn lực đầu tư và đưa ra dự báo mang tính đột phá. Điều này thể hiện yêu cầu cao về nội dung, chất lượng, tính khả thi của các đề án, nghị quyết khi được HĐND thành phố xem xét thông qua.

 

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến, quyết định, thông qua 24 nội dung (trong đó, 11 nội dung chuyên đề, 11 nội dung của kỳ họp thường lệ và 2 nội dung khác). Để bảo đảm chất lượng của các văn bản, từ đầu tháng 11, các Ban: Pháp chế, Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đô thị của HĐND thành phố tiến hành thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng, khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm, cung cấp thông tin giúp đại biểu trong quá trình xem xét, quyết định thông qua hay không tại kỳ họp, các ban HĐND thành phố chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn của UBND thành phố xây dựng dự thảo ngay sau kỳ họp trước.

 

Như Ban Văn hóa-Xã hội được giao nhiệm vụ thẩm tra nhiều đề án, trong đó có Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Đề án công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018 – 2025. Qua nghiên cứu, lãnh đạo Ban thấy chưa yên tâm, nên tổ chức tiến hành khảo sát thực địa các quận, huyện theo nội dung tờ trình. Tại cuộc thẩm tra lần cuối, Ban đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao cần bổ sung, điều chỉnh, xác định rõ tiêu chí để chọn di tích được công trợ và thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó, yêu cầu Sở làm tốt hơn công tác tuyên truyền, huy động các nguồn xã hội hóa trong trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện “3 cùng”

 

Đại biểu Lê Trí Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng, Tổ đại biểu HĐND quận Kiến An chia sẻ: “Trong quá trình tham gia thẩm tra Đề án quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tôi nhận thấy Đề án chưa cập nhật kịp thời những quy hoạch, dự án đầu tư mới tại thành phố trong lĩnh vực giáo dục. Tại cuộc thẩm tra, tôi góp ý để ban soạn thảo Đề án bổ sung, điều chỉnh kịp thời”. Theo đại biểu Lê Trí Vũ, để nâng cao chất lượng, tính hiệu quả các đề án, nghị quyết trong quá trình xây dựng, các sở, ngành của thành phố ngoài cập nhật những quy hoạch phát triển mới của thành phố, cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Có như vậy, nội dung đề án được trình ra HĐND thành phố sẽ không bị vướng về mặt pháp lý; đồng thời kịp điều chỉnh, bổ sung quy định mới vào các đề án được HĐND thành phố thông qua.

 

Để nâng cao chất lượng đề án, nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND, thời gian qua công tác này được thực hiện theo phương châm “3 cùng”: cùng làm, cùng họp, cùng kiểm tra giữa UBND thành phố, các sở, ngành và các Ban của HĐND thành phố. Tại các cuộc làm việc thẩm tra các đề án, ý kiến các đại biểu đều cho rằng, việc chuẩn bị kỹ nội dung đề án, kế hoạch, nghị quyết được trình là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mỗi kỳ họp HĐND thành phố. Do đó, quá trình xây dựng các sở, ngành được giao chuẩn bị đề án cần công khai nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử, tranh thủ ý kiến góp ý của các sở, ngành, chuyên gia và nhân dân. Khi gần đến kỳ họp thực hiện rà soát, lấy ý kiến phản biện từ các đơn vị liên quan để đi đến thống nhất, hoàn thiện đề án. Các Ban của HĐND thành phố khi được giao thẩm tra cần đánh giá một cách chuyên sâu, chỉ ra chính xác thực trạng, giúp đơn vị xây dựng đề án củng cố nội dung, bám sát mục tiêu, nguồn lực trong tổ chức thực hiện. Các đại biểu HĐND phát huy vai trò, tích cực nghiên cứu, thảo luận để tham gia góp ý, hoàn thiện các đề án, nghị quyết, để tăng tính khả thi, nhanh chóng đi vào cuộc sống sau khi được thông qua.

 

Long Giang

.