Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố
Quán triệt kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) trong tháng 1- 2018
Cập nhật lúc10:01, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 18-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa 12).

 

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày kế hoạch số 91 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18, "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nghị quyết: số 19-NQ/TƯ “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ “về công tác dân số trong tình hình mới”; thông báo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố; kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Thành ủy yêu cầu căn cứ kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng các đề án, kế hoạch; chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nhất quán chủ trương của Thành ủy là: những vấn đề đã rõ thì triển khai ngay, những vấn đề còn chưa rõ thì tổ chức làm thí điểm, sau đó tổng kết, xây dựng đề án ngắn gọn, cụ thể, trình Ban Thường vụ xem xét, sau đó mới triển khai trên diện rộng. Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành việc học tập, quán triệt kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) trong tháng 1- 2018; đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng trực tiếp truyền đạt tại hội nghị quán triệt của đơn vị mình.

.