Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Cập nhật lúc21:55, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.       Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị:


Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.


Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy. Các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức các quận, huyện ủy tham dự.


Ngành cơ bản hoàn thành các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp trong năm 2017 theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định, quy chế trong công tác xây dựng Đảng, góp phần chỉnh đốn Đảng trên tinh thần lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy "chống" là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Về công tác cán bộ, ngành tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ hơn, nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

 


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong hai năm qua, đặc biệt là năm 2017 của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.


Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong toàn bộ hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng, là cơ quan tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng, trực tiếp là về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo đảm Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh. Phạm vi hoạt động của Ban rất rộng; nội dung rất phong phú; tính chất rất quan trọng và phức tạp. Công việc của Ban Tổ chức Trung ương chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực: tổ chức và cán bộ - đây là công tác đối với con người cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm.


Theo Tổng Bí thư, xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Sau khi có đường lối đúng, cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "là nguyên nhân của mọi nguyên nhân". Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, đề xuất về tổ chức và cán bộ để Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. Nếu "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là "then chốt của then chốt". Nếu "chốt" rắn chắc, cứng cáp, công việc sẽ trôi chảy, suôn sẻ.Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: cần tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội 12, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năm 2018 tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm.


Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Tổ chức Trung ương cần tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các Hội nghị Trung ương sắp tới, trước mắt là Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7. Đề án này phải kế thừa, bổ sung, đổi mới và phát triển trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 8) về Chiến lược cán bộ; thể chế hóa, cụ thể hóa Cương lĩnh 2011, Nghị quyết Đại hội 11, 12 của Đảng. Tinh thần là chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực.


Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Ngành chủ động tham mưu xây dựng Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thường vụ cấp ủy, ban chấp hành các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để có thể lựa chọn được các đồng chí xứng đáng nhất, thực sự có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc... Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ.


Đồng thời, ngành phải chú trọng công tác cán bộ thường xuyên; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả cao trong công tác tổ chức, cán bộ.


Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn, phù hợp; đồng thời gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả; xây dựng ngành thực sự trong sạch vững mạnh.


Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề. Đường lối có đúng hay sai, tổ chức thực hiện có tốt hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Cấp ủy các cấp, từng cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ.


Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ... Chính vì những khuyết điểm này, nên tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động.


Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lặp giữa các bộ, ngành. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách Nhà nước.


Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền hiệu quả cao; vẫn có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn; bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai… Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng chưa được chú trọng đúng mức. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế...

 

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Năm 2017, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc qua nhiều năm băn khoăn, trăn trở đến nay mới từng bước được nhận diện, tháo gỡ. Ngành nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra; tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Ngành tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Tại các điểm cầu, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, phân tích nguyên nhân và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, những cách làm mới, mô hình hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các đại biểu đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều đại biểu tập trung cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực, phòng chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thông qua các kênh của báo chí, dư luận xã hội; thực hiện công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, đảng viên; nâng cao  trách nhiệm người đứng đầu...

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Tổng kết ngành Tổ chức tại đầu cầu Hải Phòng.  Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Tổng kết ngành Tổ chức tại đầu cầu Hải Phòng.

Ảnh: Duy Thính

 


Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao những đổi mới rõ nét trong phương pháp chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, chuyển mạnh tác phong làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương. Về công tác bổ nhiệm cán bộ, Hải Phòng là địa phương thực hiện thí điểm quy trình bổ nhiệm cán bộ 5 bước thay vì 3 bước trước đây, đạt hiệu quả cao trong thực tế. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng, bảo đảm khắc phục những hạn chế giúp lựa chọn cán bộ được dân chủ, khách quan, khoa học. Trong 2 năm thực hiện quy trình 5 bước (2016-2017) thành phố Hải Phòng kiện toàn, bổ nhiệm mới 109 chức danh (chiếm 30% tổng số cán bộ diện Thành ủy quản lý). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy kiến nghị một số nội dung: Sửa đổi cơ chế chính sách tiền lương, phụ cấp để sau khi sáp nhập công chức khối Đảng và khối chính quyền có cùng mức phụ cấp như nhau. Đề nghị Trung ương ban hành quy định khung về cấp phó các sở, ngành, đơn vị; trên cơ sở tổng số cấp phó được giao, phân cấp Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quyết định số lượng cấp phó của mỗi cơ quan, đơn vị cụ thể, nhưng không vượt quá tổng số cấp phó theo quy định. Đề nghị Trung ương giao các địa phương thẩm quyền quyết định biên chế hành chính theo đề án vị trí việc làm được trung ương phê duyệt, bảo đảm lộ trình tinh giản biên chế.
 


Chiều 19-1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.


Hội nghị dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Chuyên đề tập trung đánh giá tình hình kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ; nhận diện về vấn đề "chạy chức, chạy quyền" và chỉ ra nguyên nhân chính của tình trạng này; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay.


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu lên một số bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh một số trọng tâm công tác năm 2018. Theo đó, toàn ngành tiếp tục bám sát Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp và tình hình thực tế khách quan, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp...


Năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng xác định phương châm "Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Toàn ngành tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 8) và xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12); tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về sắp xếp tổ chức, bộ máy. Trong đó, ngành tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí "lợi ích nhóm", tình trạng "chạy chức, chạy quyền"... nhằm thực hiện mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức"...


Ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trong đó rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; xây dựng Quy chế kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ. Ngành chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn, bố trí những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị...; thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.


Ngành coi trọng công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất; tham gia đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt; tham mưu các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội 13 của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 

.