Ngành nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ 2018
Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp
Cập nhật lúc10:04, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Kiên quyết loại những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

 

Năm 2018, ngành Nội chính Đảng tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời những chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng; ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) và các luật có liên quan về nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thành các đề án lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng thời gian, nhất là Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TƯ của Bộ Chính trị; các đề án theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12); các đề án về hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

 

Ngành chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và các cấp ủy địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là các chủ trương, quy định mới được ban hành. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và các cơ quan chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ về nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo xử lý án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để nâng cao hiệu quả công tác này.

 

Ngành Nội chính Đảng chủ động theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

 

Ngành tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các cấp ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, nhất là công tác tự kiểm tra, công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt các giải pháp để xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

 

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những kết quả của ngành Nội chính Đảng đã làm được, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12).

 

Cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của ngành Nội chính Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh ngành cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng về nội chính và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo... Toàn ngành khẩn trương hoàn thành các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; các đề án theo Kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Trung ương 6 (khóa 12)...

 

Trong năm, ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; các giải pháp xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

 

Đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ kiểm tra, rà soát kết quả thanh tra, kiểm toán một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt, kịp thời hơn nữa trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, các vụ án có dấu hiệu oan sai, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

 

Trong năm nay, Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo kết thúc điều ra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xét xử phúc thẩm 4 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 25 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phải tham mưu chỉ đạo xử lý xong các vụ án, vụ việc (án cấp độ 3), không để kéo dài; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển động rõ rệt, tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cao thi đua chuyên đề "phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng" và việc xử lý tham nhũng phải bảo đảm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" như Trung ương đã làm. Ban Nội chính phải tham gia phối hợp các ngành chỉ rõ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng để loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước.

 

TTXVN

.