Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cho ý kiến về 3 dự án luật
Cập nhật lúc10:33, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Sáng 10-1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp thứ 20 diễn ra trong một ngày rưỡi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật, gồm: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; xem xét việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác triển khai, việc phân công chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26).

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý ban hành nghị quyết, do nghị quyết có nội dung không thuộc thẩm quyền ban hành.

Cụ thể, một trong những đề xuất của Kiểm toán Nhà nước khi xây dựng dự thảo nghị quyết là quy định chi tiết việc xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước tại Điều 71 của Luật Kiểm toán Nhà nước. “Chỉ tính riêng năm 2017 có 121 trường hợp không cung cấp tài liệu dẫn tới các đoàn kiểm toán không thể thực hiện kiểm toán được nội dung theo kế hoạch”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết.

Ông Hồ Đức Phớc cũng dẫn thực tế, số kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước không được các đơn vị thực hiện còn cao (năm 2015 có 35,7% số kiến nghị về tài chính tương ứng 8.179 tỷ đồng; năm 2016 có 24,4% kiến nghị về tài chính tương ứng 5.097 tỷ đồng chưa được các đơn vị thực hiện)… làm thất thu ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả hoạt động kiểm toán   và tính nghiêm minh của pháp luật.

Nguyên nhân được chỉ ra là do hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước ở nước ta hiện nay chưa đầy đủ và đồng bộ, còn thiếu các quy định về chế tài. Trong đó chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm, chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành quy định thẩm quyền xử phạt hành chính. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ban hành nghị quyết có nội dung quy định thẩm quyền xử phạt hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, việc xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến quyền tài sản, quyền con người, nên phải điều chỉnh bằng luật do Quốc hội ban hành, không phải bởi nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ban hành nghị quyết theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước có nội dung quy định thẩm quyền xử phạt hành chính. Kiểm toán Nhà nước cần tổng kết, rà soát lại tất cả nội dung của luật hiện hành, trình Quốc hội sửa Luật Kiểm toán Nhà nước vào thời điểm thích hợp.

* Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc thực hiện các công trình thủy lợi để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện 2 dự án nêu trên chưa kịp thời, cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm, chặt chẽ, bởi nếu lấy tiền xây dựng sang đền bù thì sẽ thiếu tiền xây dựng, dẫn tới công trình tiếp tục bị chậm tiến độ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo rõ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư là bao nhiêu, lý do tăng tổng mức đầu tư... trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một lần để hoàn thành sớm công trình, sớm có nguồn nước phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần rà soát lại tất cả công trình thủy lợi khác cũng trong tình trạng này, có báo cáo tổng thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp gần nhất.

Chiều 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Báo cáo kết quả giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung lớn của dự án Luật An ninh mạng do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày chỉ rõ, nhiều ý kiến nhất trí phải xác lập hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; đồng thời, đề nghị quy định rõ tiêu chí, các loại hệ thống thông tin. Có ý kiến đề nghị bổ sung hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa; đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

Về quản lý an ninh mạng đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam (khoản 4 Điều 34), một số ý kiến không nhất trí quy định yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam và đề nghị nghiên cứu phương pháp quản lý khác cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh lược bỏ quy định “đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam” và chỉnh lý khoản 4 Điều 34 như khoản 4 Điều 27 dự thảo luật. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải đặt trụ sở hoặc cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam khi có từ 10 nghìn người Việt Nam sử dụng trở lên hoặc khi có yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cung cấp dữ liệu người sử dụng Việt Nam và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là nội dung khó, nhạy cảm, cần nghiên cứu, tiếp thu, lấy ý kiến để quy định mang tính khả thi cao và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, phải bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp, sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tiếp tục rà soát để tránh sự chồng chéo, trùng lặp giữa Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng. Ngoài ra, tránh việc hạn chế quyền con người, quyền tiếp cận thông tin đã được quy định trong Hiến pháp cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cũng trong chiều 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Theo Báo cáo một số vấn đề xin ý kiến về dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), đối với quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và thống nhất với Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định về“tình trạng khẩn cấp”.

Mặt khác, Điều 1 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 chỉ điều chỉnh tình trạng khẩn cấp về thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chưa quy định tình trạng khẩn cấp khi đất nước có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành động xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang, nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Về Hội đồng quốc phòng và an ninh (Điều 36 dự thảo Luật Chính phủ trình), nhiều ý kiến nhất trí quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Hội đồng quốc phòng và an ninh. Một số ý kiến đề nghị cơ quan thường trực là Văn phòng Chủ tịch nước hoặc cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng có chức năng tham mưu với Đảng và Nhà nước về đường lối, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về quốc phòng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, theo Quyết định số 1188-QĐ/CTN ngày 3-6-2014 của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước không có chức năng tham mưu các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Hội đồng quốc phòng và an ninh, cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chỉ rõ, Hội đồng quốc phòng và an ninh là cơ quan hiến định; do đó các vấn đề liên quan phải bám sát quy định của Hiến pháp. Việc xác định cơ quan thường trực Hội đồng quốc phòng và an ninh cần phải nghiên cứu, xin ý kiến Hội đồng quốc phòng và an ninh. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp với ban soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo luật, gửi xin ý kiến đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5.

 

TTXVN

.