Quận ủy Hồng Bàng
Thành lập 21 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Cập nhật lúc09:06, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

(HPĐT)- Đây là thông tin được Quận uỷ Hồng Bàng đưa ra hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, diễn ra ngày 4-1.

 

Lãnh đạo Đảng ủy phường Quang Trung trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vân Cường.
Lãnh đạo Đảng ủy phường Quang Trung trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vân Cường.

 

Năm 2017, Quận ủy Hồng Bàng hoàn thành toàn diện, vược mức chỉ tiêu đề ra. Toàn quận thành lập mới 5 chi bộ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước với 18 đảng viên, vượt 25% mức kế hoạch, nâng tổng số tổ chức Đảng được thành lập theo Nghị quyết 28 lên 21 tổ chức đảng với 98 đảng viên; kết nạp thêm 30 đảng viên ở các chi, Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; củng cố, kiện toàn 12 tổ chức công đoàn, vượt 20% mức kế hoạch; thành lập 7 chi đoàn thanh niên với 44 đoàn viên và 4 chi hội thanh niên với 33 hội viên, vượt 175% mức kế hoạch.

 

Năm 2018, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28, Quận uỷ Hồng Bàng tập trung các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp, người lao động; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập./.

.