Công tác cải cách hành chính năm 2018
Sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả cao
Cập nhật lúc10:42, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 8-2, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

 

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan dự.

 

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017,  và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, năm vừa qua, công tác cải cách thể chế; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính thu được những kết quả tích cực. Cụ thể, Chính phủ tham mưu, trình Quốc hội ban hành 18 luật; các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 166 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế-xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; 4 nghị quyết yêu cầu các Bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549; mức độ 4 là 377 dịch vụ. 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4...

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Năm 2017, Hải Phòng có những bước phát triển quan trọng, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt mức bình quân chung của cả nước, được Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đoàn công tác của bộ, ngành khi về thăm và làm việc tại Hải Phòng đánh giá cao. Một trong những nguyên nhân của những thành tựu này là thành phố thực hiện quyết liệt CCHC, nhất là đề ra các giải pháp thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực để phát triển thành phố và tạo được lòng tin của người dân, doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện qua việc, trong 4 năm liên tiếp Hải Phòng đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC. Năm 2018 là năm thứ ba thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách -Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Đây thực chất là việc sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài chính công để phát triển thành phố và cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giúp Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố hấp dẫn nhất với nhà đầu tư.

 

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiến nghị, Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Đây là vấn đề lớn, cần nguồn lực lớn, nhưng để phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, rất cần sự xem xét, khảo sát, đánh giá, hướng dẫn kịp thời, cụ thể của các cơ quan trung ương một cách đồng bộ, giúp Hải Phòng triển khai đạt hiệu quả cao trong thực tế.

 

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC của bộ, ngành với CCHC của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong CCHC của từng ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...

.