Những thành công ấn tượng từ sau Đại hội 12 của Đảng
Cập nhật lúc10:16, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Những bước tiến vững chắc

 

Xuân Mậu Tuất 2018, hành trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã qua hai năm. Điểm nổi bật nhất là những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị. Toàn Đảng tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng đó gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng siết chặt kỷ luật, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, cơ hội, tham vọng quyền lực đang làm suy thoái một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong năm 2016-2017, đưa ra xét sử nhiều vụ án tham nhũng lớn: năm 2016 xử lý kỷ luật 20.000 cán bộ, đảng viên sai phạm; năm 2017 thi hành kỷ luật những cán bộ giữ chức vụ cao, kể cả Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Sự nghiêm minh của Đảng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Dù cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực còn khó khăn, phức tạp, nhưng có cơ sở để tin rằng, với khí thế quyết tâm cao, giải pháp thích hợp, nhất định sẽ tạo chuyển biến căn bản, không một ai có thể né tránh, đứng ngoài cuộc.

Công nhân Công ty TNHH giày Stateway trong ca sản xuất. 				Ảnh: đỗ hiền

Công nhân Công ty TNHH giày Stateway trong ca sản xuất.

Ảnh: Đỗ Hiền

 

Một thành công nổi bật của đất nước là tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sau Đại hội 12 của Đảng, nền kinh tế tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trung ương đề ra nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 ban hành Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt lạm phát; kinh tế tăng trưởng khá; các chỉ số về phát triển, năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư, môi trường kinh doanh đều được nâng bậc đáng kể. Năm 2017, đất nước ta lần đầu 13 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, GDP tăng 6,7%, bình quân thu nhập đầu người đạt 2.400 USD (năm 2015:2.200 USD). Từ tăng trưởng kinh tế quyết định bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, vượt qua nhiều thiên tai khắc nghiệt (bão, mưa lũ, xâm nhập mặn), tiếp tục có nhiều thành công trong thực hiện các chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trong những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam luôn ổn định chính trị. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Với đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế, tham gia quá trình toàn cầu hóa thành công, thực sự là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

 

Hải Phòng đang có khí thế

 

Cùng với cả nước, hơn hai năm qua, Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết 15 của Đảng bộ thành phố với những thành công nổi bật. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố công nghiệp, có cảng biển lớn của đất nước, cảng hàng không nội địa và quốc tế, kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ. Năm 2016-2017, Hải Phòng đi đầu trong cải cách hành chính, đứng thứ 2 trong 63 tỉnh, thành phố và thuộc tốp 10 địa điểm đầu tư hấp dẫn của Việt Nam. Năng lực cạnh tranh thứ 21 trong 63 tỉnh, thành phố. Hải Phòng là một trong 3 cực phát triển của khu vực phía Bắc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong các lần tiếp xúc cử tri rất kỳ vọng vào sự phát triển của Hải Phòng. Trong chuyến thăm Hải Phòng ngày 14, 15-11-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những thành công nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cảng. Đồng chí nhắc nhở Hải Phòng và cũng là với cả nước vừa chú trọng phát triển kinh tế, làm giàu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống nguy cơ sai lầm về đường lối và chọn lầm, chọn sai cán bộ, vì mọi thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém như Bác Hồ đã căn dặn.

Tổng Bí thư cho rằng, Hải Phòng đang có khí thế và khát vọng vươn lên cần nuôi dưỡng, thúc đẩy khát vọng đó. Hải Phòng đang đẩy mạnh hợp tác của hành lang kinh tế: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc). Hải Phòng có vai trò điểm kết nối thương mại ASEAN với Trung Quốc. Hải Phòng khánh thành cầu Đình Vũ- Cát Hải, cầu vượt biển dài, hiện đại nhất Việt Nam. Đó cũng là biểu tượng của khát vọng vươn ra biển lớn. 

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và thành phố Hải Phòng không ngừng đổi mới và phát triển. Với tất cả niềm tự hào, tin tưởng, có thể khẳng định:

“Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng về lịch sử vẻ vang của Đảng ta-Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”.

 

PGS- TS

Nguyễn Trọng Phúc

.