;
Cập nhật lúc09:50, Thứ Hai, 18/12/2017 (GMT+7)
Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, UBND thành phố ban hành văn bản số 4118/UBND-NC ngày 16-7-2010 chỉ đạo Công an, Cục Thi hành án dân sự (THADS), đề nghị TAND, Viện KSND thành phố quan tâm, phối hợp cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) về Sở Tư pháp. Hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác LLTP mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ hành chính công.
;
;
;
;
;